De Bodem als voedselweb en spons

Bedenk dat Velthoven nog geen 2 weken geleden blank stond, nu is het al weer een tijdje droog, maar regelmatig zijn er langere perioden van droogte of (te veel) regen. We hebben te maken met klimaatverandering. Daarnaast maakt verstening dat regenwater niet de kans krijgt om in de grond te zaken en riolen overstromen.
Wat helpt zijn gezonde en open bodems waar water kan bufferen voor droge periodes en die gelijkertijd voldoende doorlatendheid biedt om piekbuien op te vangen. De bodem is de basis ofwel de bakermat voor al het leven. Een optimale bodem bestaat voor de helft uit vaste bestanddelen waaronder organische stof, helft poriën (open kanaaltje, rietjes) waarvan de helft weer bestaat uit zuurstof en de helft uit water. De plant die op deze grond geplaatst wordt heeft lucht, vocht, zuurgraad en voedingsstoffen nodig.

Zeker de grond op De Schoffel (zware kleigrond) vraagt om een goede behandeling: weinig tot niet spitten, mengen met fijn zand, oud blad/takken laten liggen en af en toe compost toevoegen.

 Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Bodemorganismen als microben, schimmels, springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem.  Eén lepeltje grond kan duizenden soorten, miljoenen individuen en zo’n honderd meter aan schimmeldraden bevatten. De meeste in de eerste 10 cm en de strooisellaag daarboven. Dit rijke bodemleven is belangrijk voor:

  • Natuurlijke bodemfuncties, zoals zuiveren en vasthouden van water
  • Een goede bodemstructuur
  • Opslaan van koolstof
  • Natuurlijke plaagbestrijding
  • Het omzetten van voedingsstoffen.

Micro-organismen onderdrukken ziekten, leggen voedingselementen vast of maken ze beschikbaar, leveren groeistimulerende plantenhormonen etc. Bodemleven zorgt ook voor een luchtige grond. En echt alles hangt met elkaar samen.

Bekijk de hele presentatie hier

Dit vind je misschien ook leuk...