* Kavelflits augustus ’23

De zomer probeert het, maar is nog niet in volle gang. Dus is het weer eens tijd een KavelFlits in uw digitale brievenbus te vinden. Is er heel veel gebeurd op ons complex? Nou, niet echt. De oude verlaten tuinen staan heerlijk te verwilderen omdat de uil zich niet laat verplaatsen. Rondom ons zijn er geen brede werkzaamheden om de nieuwe wijk verder op poten te zetten en het weer is na een warme periode gematigd en koel waarbij ook de regen ons eindelijk weet te vinden. Het Clematispad ligt er bij als nieuw en heeft zelfs drainage om overtollig water af te voeren. En we kunnen terugkijken op een geslaagde borrel voor ons 50-jarig bestaan. Dat leverde foto’s op en die onthouden we u dan ook niet.

We hebben ons best gedaan en weer enkele onderwerpen verzameld voor u. In deze KavelFlits iets meer uitleg over de verbetering van de paden, de voortgang van werkzaamheden rondom, de watervleermuis, de Geschillencommissie en de workshop over bijen en insecten. De activiteitencommissie vertelt wat de plannen zijn voor de komende maanden. De bedoeling was vanaf dit nummer weer te beginnen met het centraal stellen van een tuin en tuineigenaar, maar dat moet nog even wachten. Wat de Kavelbode kan doen is de vele verschillen in tuinieren en bewonen meer voor het voetlicht te brengen en elkaar zo een beetje te leren kennen. Wilt u uw tuin eens voor het voetlicht brengen? Stuur even een mailtje aan theo@lidolovink.nl

Er is een nieuwe App: ‘buren’. Brenda, Karin en Margriet namen het initiatief. Doelstelling is elkaar om hulp te kunnen vragen en met elkaar uit te wisselen wat we weten over planten etc. Meedoen? Stuur een berichtje naar 06-14609543 (Karin). Een subgroep wisselt uit welke planten gegeten kunnen worden en de geneeskracht van planten die ook u in uw tuin kunt vinden. Meedoen? Stuur een berichtje naar 06-40855072 (Chanel). Onze veiligheidsapp is natuurlijk ook belangrijk. Diana en Jolande beheren deze app en kunt u zich aanmelden. Daarnaast beheren zij samen ook de babbel app.

Op tuin 22 vinden nog elke woensdag beeldhouwlessen plaats als het weer het toelaat. Margriet van der Werff legt uit wat een steen ons kan zeggen en nodig heeft om tot vorm te komen. Vanaf 14.00 uur. Loop gerust eens binnen op haar tuin als er gewerkt wordt.

Tijdens de laatste ALV is de Geschillencommissie (naam kan nog veranderen) in het leven geroepen. In deze KavelFlits meer informatie over wat u mag verwachten van de groep en hoe een en ander ingebed wordt.

Op verzoek lieten we vorige keer een aantal exemplaren van de KavelFlits drukken met daarin ook een puzzel om te maken op een regenachtige dag. Het blaadje was te vinden in het verenigingsgebouw. Helaas wordt weinig gebruik gemaakt van deze optie!!! En zullen we dus slechts 10 exemplaren laten drukken voor de échte liefhebbers.

Beppie tenslotte zal weer zorgen voor een door haar uitgezocht gedicht

Vijftig jaar bestaan De Schoffel

We hopen dat u er bij was, want wat was het een leuk feest mensen. Al 50 jaar bestaat onze vereniging. Ooit begonnen als een echte volkstuinvereniging, groeiden we uit tot een park waar men naast het verbouwen van groenten, kruiden, fruit et cetera vooral ook recreëert.

Voorzitter Gerard Daamen voorzag iedereen eerst van een heerlijk drankje en heette daarna iedereen welkom en toen kon de barbecue aan. Bestuursleden Wim Coene en Harald v.d Berg waren de eersten die het vlees, de groenten en de vegetarische hapjes lieten verschieten. Gaandeweg namen Diana, Karin Masja de BBQ over.

Bestuursleden Piet Coene en Harald waren de eersten die het vlees, de groenten en de vegetarische hapjes van kleur lieten verschieten. Gaandeweg werden de taken overgenomen door anderen. Mascha Pupping, Rita Narain en Jolande Sluyter verzorgden de overige catering, maar ook hier sprongen andere leden in om te ondersteunen.

In de voorbereiding worden de handen uit de mouwen gestoken door Rita en jolande…

Toehoren als er centraal iets verteld werd lukte prima, maar er werd toch vooral veel in kleine kring met elkaar gepraat. En echt niet alleen over het weer!

En er wordt gelopen, gepraat, gedronken en gelachen

Waarvoor kunt u terecht bij de Geschillencommissie?

Wij tuinieren op De Schoffel met zijn allen voor ons plezier, en dat willen we graag voor iedereen zo houden! Met dat doel is de GESCHILLENCOMMISSIE opgericht.
In de ALV van april jongstleden is een oproep gedaan aan leden zitting te nemen in de commissie. Tijdens en na de ALV hebben zich 5 mensen gemeld. Zij vormen de geschillencommissie i.o.[1]

Tijdens ons eerste overleg hebben we de taken verdeeld en uit ons midden een voorzitter en secretaris gekozen. Geen van ons heeft zitting in het bestuur of in de tuin- of bouwcommissie.  Hiermee is de onafhankelijkheid van de Geschillencommissie gewaarborgd.
Leden van de geschillencommissie zijn: Kees van Wijk (voorzitter, kavel 93), Brenda Fidder (secretaris, kavels 5 en 6), Theo Bril (kavels 36 en 52), Mascha Pupping (kavel 62) en Jaap Deelstra (kavel 44).
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal via het bestuur nog gevraagd worden of leden akkoord zijn met de benoeming van deze 5 leden. Ook zal een voorstel gedaan worden regelgeving en huishoudelijk reglement waar nodig aan te passen.

Waarvoor kunt u terecht bij de Geschillencommissie?

Bij ons kunt u terecht met uw vragen, klachten en mogelijk ook goede ideeën. We werken op een laagdrempelige manier en zullen alles wat bij ons binnenkomt vertrouwelijk behandelen.
U kunt bij ons aanschuiven in- of op het terras van het verenigingsgebouw en met een kopje koffie met wat lekkers erbij advies, hulp of uitleg vragen.  U kunt ons ook een mailtje sturen. 
Ons e-mailadres is:
geschillen@de-schoffel.nl

Zoals gezegd: alles dat bij ons terecht komt wordt vertrouwelijk behandeld! Wij zijn neutraal en onafhankelijk. Op de ALV kwamen wij met een wat ingewikkeld verhaal, omdat dit nodig was om onze commissie juridisch- en reglementair een basis te geven.

In de praktijk willen we ons werken juist zo eenvoudig mogelijk houden. Klachtenformulieren komen er bijvoorbeeld pas aan te pas als dit echt noodzakelijk is. 

Wij zijn geen rijdende rechter, geen officiële mediators en zeker geen politieagenten. Wat we wel kunnen doen, is uw verhaal aanhoren, u informeren en adviseren, eventueel een gesprekje aangaan met andere leden van de vereniging waarmee mogelijk een conflict dreigt te ontstaan. We kunnen met u, maar ook voor u, met het bestuur overleggen als regels of omgang met elkaar niet duidelijk zijn. En als zaken hoog oplopen en er een situatie voorgelegd moet worden aan de ALV, kunnen we met u meedenken en waar nodig ondersteunen.

Hebt u vragen over de regels, ervaart u overlast van uw buren, wordt er over u geklaagd en weet u niet of dat wel terecht is, wilt u weten of iets wel volgens de regels mag, heeft u een goede tip voor ons, ligt u wakker over uw tuin in plaats van te genieten van de vogeltjes … kom bij ons langs of neem contact op via de mail. Hoe sneller problemen worden opgelost, hoe minder hoog ze vaak oplopen en u kunt weer van uw tuin genieten! 

In augustus zitten we op zaterdag 26 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur voor u klaar. In september is dat op zaterdag 30 september ook weer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Geen vraag is ons teveel, dus kon gewoon langs.

U vindt het rooster voor de inloop ook bij het verenigingshuis in de mededelingenkast! Wij zien u graag verschijnen, de koffie staat klaar! 

De geschillencommissie

Mascha, Jaap, Brenda, Kees en Theo 

[1] In Oprichting omdat het huishoudelijk reglement nog gewijzigd moet worden zodat ook deze commissie rechtsgeldigheid heeft.

Terugblik op de workshop ‘Bijen’ door Susanne Ramselaar

Susanne Ramselaar maakte ons op 17 juni heel blij met haar uitleg over insecten, bijen en de kracht van een kleine tuin. De acht bezoekers van de workshop kregen uitleg en mochten heel veel vragen stellen. Susanne nam alle tijd en gaf deelnemers een uitleg over het verschil tussen metsel- en behangersbijen en zandbijen. Hieronder vindt u de informatie die tijdens de workshop is gedeeld.

Susanne legde ook uit waarom het zo belangrijk is na te denken over aanleg van de tuin en de planten die de bijen en insecten helpen te overleven. Per soort legde ze uit welke plant of bloem helpend is. Ook informatie over nestplekken en winterplekken deelde ze met ons.
Gezamenlijk zijn we vervolgens op 5 tuinen geweest om ter plekke te kijken naar wat er al is en waar men mogelijk nog verbeteringen voor de bij kan aanbrengen. Enkele tuineigenaren hebben vervolgens besloten een deel van het gras anders (minder) te maaien of hoekjes aan te leggen waar insecten een rustplaats, nestplaats of overwinterplek kunnen vinden.
Al met al een zeer leerzame middag op De Schoffel. Susanne heeft voor ons twee A3-tjes gemaakt waarop te zien is om welke bij het gaat, wat een goede voedingsbron is en waar een bij het liefst verblijft. Nuttige informatie als u hier meer van wilt weten. De informatie is opgehangen in het verenigingsgebouw. U kunt hier een foto van maken of neem eens de tijd – als het gebouw geopend is- om de informatie te lezen.

Clematispad op de schop

Het Clematispad ging letterlijk op de schop en werd niet alleen opgehoogd, maar ook van drainage voorzien. De bedoeling is dat aanliggende tuineigenaren met droge voeten hun tuin kunnen bereiken.

Najaarsworkshops in de planning

Het is nog niet zeker of onderstaande workshops door kunnen gaan, maar voorlopig is de planning als volgt:

* 16 september 2023, lessen in levensgeluk Door Cees Sprenger

* 7 oktober 2023, Najaars-oogst-markt, waar we elkaars producten, fruit, groenten en baksels vinden.

* 14 oktober 2023, ‘Snoeien, een kunst?’ door Fop Smit

* 28 Oktober 2023, ‘Mossen in de tuin’. Welke zijn er en hoe houd je de mossen in leven?

 

Beestenboel

Hanen die kraaien bij ochtendgloren
bij de hennen worden er kuikens geboren.

Hennen dat zijn echte lieve troelen
Hanen hebben meer fanatieke smoelen
zo heb je ook muizen die woelen
en muizen met andere doelen.

Fazanten, konijnen en hazen
die zomaar door je tuin heen razen
Kraaien eksters en gaaien
die in je borders naar voedsel graaien.

Of een buizerd met een scherpe snavel
die een prooi vangt op je kavel.

Koolmeesjes die hun lokroep zingen
en roodborstjes die een ruzie beginnen.

Hommels wespen en bijen
die op ons complex heerlijk gedijen.
Een juffertje in het groen die in zachte bries staat te ruizen
mieren, lieveheersbeestjes die wedijveren om de luizen.

De reiger die een visje vangt
een vleermuis die onderste boven hangt
zeikerige pissebedden onder een steen
die gaan meestal nergens heen.

Torren, oorwurmen, slakken duizendpoten en pieren
het zijn allemaal uw tuindieren.
U bent zich er waarschijnlijk niet altijd van bewust
Maar het is in uw tuin een ware beestenboel
deel uw tuin met leven
het zal u er zoveel voor terug geven.

Beppy …….

Watervleermuis

Bij de bespreking met de gemeente hoorde voorzitter Gerard dat we niet alleen een uil hebben die ons oude terrein ‘bezet’ houdt, maar ook een watervleermuis die de sloot aan de noordkant frequenteert om te jagen.

De watervleermuis komt ‘s nachts even na zonsondergang tevoorschijn om te jagen op haften, schietmotten en vliegen. Ook dansmuggen (in honderdtallen vaak op onze tuinen zijn een voedselbron)

Een watervleermuis eet en drinkt al vliegend. Aan de sportvelden is gevraagd de grote lampen aan de kant van onze tuin na zonsondergang uit te doen om de (beschermde) vleermuis niet te desoriënteren

Brandweer rukt uit op verzoek van bestuur

De zomerstormen die af en toe langs razen kunnen gevaar opleveren.

Dat bleek toen een grote tak dreigde af te knappen op de Lange Kleiweg ter hoogte van De Schoffel. Ook in dit geval voelden bestuursleden zich verantwoordelijk actie te ondernemen en belden de brandweer. En die rukte uit! Op bijgaande foto’s is te zien dat men de dreiging serieus nam.

Wifi op de Schoffel

Augustus 2016 schreef Birger Jansen in de Kavelbode dat in de ALV was besloten om ons park te voorzien van een Wi-Fi-netwerk. De idee was het verblijf voor onszelf en bezoekers aangenamer te maken.

Er is sindsdien veel gebeurd en we hebben (zij het beperkt) Wi-Fi op De Schoffel. ‘Wi-Fi- signalen hebben veel last van water en vocht en ook beplanting/bomen. Daarbij is het voor een Wi-Fi-netwerk nodig om een internetaansluiting te hebben’.

Birger kwam er snel achter dat een TV-kabel via Ziggo er niet was, maar  wonderwel bleek één tuin een telefoonaansluiting te hebben. De aansluiting bevond zich op een van de kavels midden op ons complex waar het mogelijk bleek om daar internet op aan te vragen. Omdat we in een afgelegen gebied zitten bleek een maximale snelheid van 20 Mbit/s mogelijk. Weinig, maar tenminste iets. Het internetsignaal werd via een centraal verdeelpunt overgebracht naar een aantal antennes die samenwerken en zó één netwerk vormen.

‘Wanneer u met uw telefoon of iPad over het complex loopt, zal hierdoor automatisch steeds contact gezocht worden met het sterkste signaal (meestal de dichtstbijzijnde antenne) zonder dat u daar iets van merkt. Tevens is deze apparatuur op afstand te beheren en te controleren. Via overzichten is er te zien hoeveel apparaten er verbonden zijn en hoeveel data zij gebruiken. Om het netwerk voor zoveel mogelijk aanwezigen bruikbaar te houden, wordt overmatig gebruik tijdens piektijden mogelijk aan banden gelegd. Het Wi-Fi-signaal is erg gevoelig voor (hoge) beplanting. Het viel op dat sommige apparaten wel heel kort verbonden waren met het netwerk. Een bliksembezoek aan de tuin misschien? Het bleken schoffelaars te zijn die in een langsrijdende trein zaten. Hun telefoon maakte ongemerkt even verbinding bij het passeren van het complex!

Tot zover Birger Jansen. Het stokje werd overgenomen door  Marco v d Borg. Van Marco horen we dat hij steeds weer probeert het netwerk op orde te houden en te vernieuwen.

Van hem horen we dat hij steeds weer probeert het netwerk op orde te houden. Een hele klus. Het afgelopen jaar hebben we te toch nog last gehad van diverse storingen in het Wi-Fi netwerk. De oorzaak heeft o.a. te maken met onderhoud rondom het park maar ook door defecten in het kabelnetwerk die onze antennes aansturen. Een deel van het kabelnetwerk is ondergronds al vervangen en de plaats van de hardware is stabieler gemaakt. Om het netwerk goed werkend te houden zijn er het komende jaar diverse aanpassingen noodzakelijk. Zo zullen de antennes verplaatst gaan worden, voor een betere dekking en zal op diverse plekken het oude kabelnetwerk vervangen gaan worden voor nieuw.

Nog onlangs lagen stekkers eruit omdat er op het pad met trilapparatuur gewerkt werd. De tegels moesten vastgetrild worden, maar de stekkers van de Wi-Fi trilden er juist uit.
Aan Marco telkens weer de taak om te onderzoeken wat er aan de hand is. Zo lang als de wijk rondom nog niet ontwikkeld is blijft het behelpen met de beperktheid van het net. We moeten het doen met wat we hebben. Dat betekent soms dat het maximum is bereikt, maar wees blij dat we op het net kunnen. Het bestuur bereidt een praatstuk voor over ons Wi-Fi-netwerk zodat we allen weten wat er nodig is om ook op dit punt bij de tijd te blijven.

Dit vind je misschien ook leuk...