*Kavelflits september ’23

Langzamerhand gaan bomen en struiken verkleuren en komen we in de herfst terecht. Een seizoen waarin we de hectiek van de zomer achter ons laten en berusten in wat de natuur met ons en onze tuin doet. Neem juist nu eens de tijd om achterover te leunen. Soes weg in uw luie stoel terwijl er geruis klinkt tussen dor blad en de lucht doorkliefd wordt door V-vormige vogelformaties.

Eigenlijk vraagt de herfst van ons dat we de tuin met rust laten. Natuurlijk is het verstandig al wat bedjes met zaden voor het volgend jaar klaar te hebben. Is het niet voor uzelf, dan is het altijd fijn als u planten voor de meimarkt kunt aanbieden. Denkend aan het voorjaar is de herfst een prima tijd om daarvoor dan wel weer nu actie te ondernemen. Mocht u planten, struiken of bomen willen stekken, denk dan eens aan een beetje honing op de stengel en doop dit in kaneel. U zult merken dat een stek alvast zin heeft wortel te zetten. Denk er ook aan de tijd van de wassende maan te gebruiken. Ontkiemen lukt beter in deze tijd dan bij afnemende maan.

De foto op het voorblad staat in het dorp Diepenveen, tussen een kerk en een volkstuin in op een voormalig kloosterterrein. Het toont ons de bemoediging die iemand aan een ander biedt. Wij allen kunnen wel eens een bemoedigend woordje gebruiken. Gezien worden, geholpen worden of aandacht krijgen doet eenieder goed. In de workshop van Cees Sprenger stond geluk centraal. Verderop in deze KavelFlits wat meer informatie over de inhoud.

De KavelFlits (voorheen Kavelbode) wordt al jaren door dezelfde mensen gemaakt. Jaar in jaar uit verschijnen er weer stukjes of verzamelde teksten, maar waar we vroeger een vast team van 6 of 7 mensen hadden zijn er nu nog twee vaste schrijvers. Gelukkig komt vanuit het bestuur Emile Verdegaal de redactie versterken en heeft Brenda Fidder aangeboden ook af en toe een stukje te willen schrijven. Lees jij dit en denk je: ik wil ook! Stuur even een berichtje aan theo@lidolovink.nl

In dit nummer wat meer nieuws over de plannen voor het bouwen rondom de Schoffel en ook kijken we alvast vooruit naar workshops die gepland staan voor het najaar.  Brenda Fidder heeft Jolande en Diana geïnterviewd over Appgroepen en zet u ook aan het denken over creatieve foto’s waarbij het aan u is te raden welke groente u ziet. Moeilijk? Zie: https://sites.google.com/view/picture-in-picture-photography/brenda-fidder/gemixte-groentes

Raadsel

Wie ben ik?
Kun jij raden wie ik ben? De eerste drie goede antwoorden maken kans op een zak met bloembollen. Stuur de oplossing naar theo@lidolovink.nl

Of schrijf het op een papiertje en doe het in de brievenbus op nummer 52.

Ik ben onlosmakelijk verbonden met Rijswijk. Hoewel ik niet meer leef, heb ik een grote stempel gedrukt op de stad. Sommigen vinden dat ik de stad met rust had moeten laten, maar ik vond dat het beter, mooier en meer eigentijds kon. Mijn naam vindt u terug als u boodschappen doet of zoekt welke burgemeesters er in het verleden waren. Ken je mij?

Snoeien, een kunst?

Voor de meesten van ons is snoeien echt een kunst, want wanneer mag het? Wanneer moet het? Hoe doe je het?

Allemaal vragen waar je niet te lang bij stil moet staan, want tuinman Fop Smit gaat het ons vertellen en laat het ons zien op zaterdag 14 oktober vanaf 14.00 uur (verenigingsgebouw). We gaan met de groep ook de tuin op en maken het daarmee heel praktisch en zichtbaar.

Deelname kost niets, maar voor deze workshop moet je wel even aangeven dat je deelneemt. Dat kan door een mailtje te sturen naar theo@lidolovink.nl

Een workshop waarbij jij je geluk niet op kunt.

Zaterdag 16 september vond de workshop ‘Levensgeluk’ plaats. Om de tafel zaten 8 Schoffelaars die door Cees Sprenger werden uitgenodigd om dit begrip nader te onderzoeken. Het blijkt dat 40% van ons geluksgevoel al in onze genen verankerd is. Doorgegeven door generaties vóór ons en ook wij gaan die ervaring doorgeven.

De volgende 40% wordt beïnvloed door gedrag waar we zelf invloed op hebben. Hier is de grootste winst te behalen omdat je zelf uitmaakt wat je toelaat in je eigen leven, maar ook geeft aan mensen om je heen. Het geven van complimenten, aandacht voor een ander, moeite doen om iets wat speelt op te lossen… Het zijn allemaal handelingen die geluksgevoelens triggeren.

De laatste 20% zijn de omgevingsfactoren. Hier kun je niet altijd iets aan doen. Een slechte financiële situatie, niet plezierig wonen, geen werk, handicaps hebben of uitsluiting zijn enkele van die factoren.

De workshop was zeer interactief en Cees nodigde ons uit na te denken en uit te wisselen hoe het voor ons persoonlijk was, maar ook voor jou in je omgeving (gezin, maatschappij, maar ook jij als lid van de tuinvereniging).

De NAJAARSMARKT komt er aan

In het voorjaar was er de Groenmarkt waarop we elkaar voorzien van stekken en planten (en andere bijzonderheden) kunnen kopen voor op de tuin. Deze werd in mei voor de 5e keer georganiseerd. Een markt waarbij De Schoffel ook open staat voor publiek van buiten. De Najaarsmarkt werd vorig jaar voor het eerst gehouden en is meer gericht op onze eigen leden.

Ook dit jaar gaan we weer een Najaarsmarkt organiseren en wel op 7 oktober. Zet dit vast in uw agenda! Alle oogst van leden is welkom. Dat mag fruit, groenten, kruiden, maar ook zaad of stekken zijn. We zijn blij met alles wat onze markt kan versterken.

Dus weck je zelf, maak je jam of iets anders: kom er mee naar de markt.

Tijdens de markt trakteren we op gratis zelfgemaakte soep, salade en een macaronischotel (zowel vega als met vlees). Ook is er koffie, thee, fris, glühwein en andere drankjes (waar dan wél weer een kleine bijdrage voor gevraagd wordt).

De Najaarsmarkt wordt georganiseerd door: Rita Narain, Marijke Smit, Beppy Mulders, Eric-Jan Leeuw, Karin Jochems, Margriet van der Werf, Ankie Bonnet, Joyce Sanders, Theo Bril en Jolande Sluyter.

De paden vragen aandacht.

Al sinds het begin van De Schoffel staan er naambordjes op de paden. Maar 50 jaar weer en wind vragen hun tol. Schots en scheef hangen ze aan de laatste schroef, wachtend om uit hun lijden verlost te worden.

Op het tuincomplex Ons Ideaal heeft men de bordjes aangepast aan de tijd. Fris, duidelijk, zichtbaar en met een boodschap.

Oké, fietsen is bij ons niet toegestaan, maar wij kunnen op de bordjes zetten wat wij willen dat bezoekers en eigenaren doen.

Een idee om eens in te brengen op de volgende ALV?


Voortgang rondom De Schoffel

Als u goed hebt opgelet dan ziet u dat er veel beweging is aan onze zuidgrens. Hopen aarde worden verplaatst, sloten worden gegraven en het lijkt er op dat men langzamerhand het voorbelasten van de grond verder perfectioneert. Op 10 september bracht het Algemeen Dagblad een paginagroot artikel over het bebouwen van Pasgeld. Wij werden daar niet in genoemd, maar de ransuil en de watervleermuis wél. Strekking was dat het nog niet duidelijk is om hoeveel woningen het uiteindelijk gaat en in welk tempo er gebouwd zal worden.

Op de website van de gemeente blijkt dat de plannen naar een definitief plan gaan. De gemeenteraad zal binnenkort het plan vaststellen nadat de inspraakrondes zijn afgerond. Uit de stukken die nu voorliggen, blijkt nog steeds dat de gemeente vasthoudt aan ongeveer 1000 woningen en daarvoor een bedrag van € 35,8 miljoen reserveert. Te lezen is dat de bebouwingsmogelijkheden ter plaatse zijn afgestemd op het huishoudelijk reglement van De Schoffel. Ook is er een verhoging van de geluidsnormen aangevraagd voor deze wijk vanwege wegverkeer, railverkeer en industriegeluid.

Misschien goed om onze contactpersonen Wim Coene en Gerard Daamen eens te vragen hoe ver het er nu mee staat.

Aan de andere kant van het spoor worden nu de voorbereidingen getroffen voor ‘De machinist’ (zie: https://parkrijk-demachinist.nl/).

Er wordt deels 6 en 7 hoog gebouwd. Het geheel omvat vijf appartementencomplexen, gebouwd tegen het Wilhelminapark aan en met uitzicht op de treinen en Pasgeld West.

Inzet wordt beloond

Op woensdag 10 mei kregen vrijwilligers namens het bestuur een etentje aangeboden om hen te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Ook dit keer weer in Man’s Garden, een buffetrestaurant aan de Laan van Wateringseveld.

Voorzitter Gerard Daamen bedankte de aanwezigen voor hun inzet in bestuur, commissies en andere actieve werkgroepen. Inzet is voor velen rond de tafel vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Er telkens weer zijn en zorgen dat het zoveel mogelijk op rolletjes loopt vraagt niet alleen inzet, maar ook gevraagd en ongevraagd visie en meedenken. Soms op onhandige momenten of tijden, maar ook dan kunnen we op elkaar rekenen. Dus… meer dan verdiend, zo’n hapje!  

Activiteiten in ons verenigingsgebouw

Naast de najaarsmarkt en een workshop over snoeien worden dit jaar ook nog een workshop over mossen gehouden, organiseren we een middag over steenhouwen en zullen we in december het jaar afsluiten met een middag waar mensen herfst- of kerststukjes kunnen maken.

Mossen in de tuin
28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur

Geert van Poelgeest is heel actief bij de KNNV afdeling Delfland. Hij heeft zich verdiept in de groei en het nut van mossen. Deze middag mogen we een interactief verhaal beleven van deze mooie, zachte plant die in zo verschrikkelijk veel variaties te vinden is in de natuur. We krijgen tips hoe we haar kunnen cultiveren en horen welke dieren in de praktijk mossen gebruiken voor nesten of andere doeleinden.

Er zijn voor deelnemers geen kosten verbonden aan deze workshop.

Stenen tot leven brengen
18 november van 14.00 tot 16.00 uur

Margriet van der Werf ons laat zien hoe steen bewerkt kan worden. Regelmatig verzorgt zij op De Schoffel middagen, waar leden deelnemen aan het bewerken van stenen. Hieronder enkele bijvoorbeelden van beelden die een van de deelnemers dit jaar heeft gemaakt.

Herfst- of kerststukjes maken
16 december van 13.30 tot 16.00 uur

Vorig jaar is voor het eerst in de decembermaand het clubhuis verwarmd om herfst- en kerststukjes te maken. Dit bleek een enorm succes. Een tafel vol takken, glitters, kerstballen, bloemen en noem het maar op. Het was er. Gezellig met warme chocolademelk, een glühweintje, maar toch vooral de verhalen die over tafel gingen.

Deelname is gratis, maar om te weten wat we in moeten kopen is het misschien toch even handig als je laat weten dat je komt. Mail dan even naar:  jolande.sluyter@gmail.com

Appen voor verbinding, veiligheid en vriendendiensten

Is veiligheid op de tuin voor jou een belangrijk thema? Wil je gewoon lekker babbelen met medeleden over het tuinleven? Heb je meer behoefte aan de gezelligheid van een borrel? Of heb je hulp nodig bij een klus op de tuin? Inmiddels bestaan er drie verschillende app-groepen op De Schoffel die allen in een net wat andere behoefte voorzien, namelijk: “Schoffel beveiliging”, “Schoffel babbel” en “Tuinharmonie”.

Dat nog niet alle appgroepen even bekend zijn, was reden voor de redactie van de KavelFlits om de beheerders van de appgroepen te interviewen. Jolande Sluyter is samen met Diana van der Meijden de beheerder van de groep “Schoffel beveiliging” en van de groep “Schoffel babbel”. Hoofdbeheerder van de appgroep “Tuinharmonie’ is Karin Jochems. Jolande en Karin vertellen enthousiast over het ontstaan en de doelen van de appgroepen en roepen iedereen die daar interesse in heeft op om zich aan te melden.

Schoffel beveiliging
“Eigenlijk zouden alle leden op de appgroep ‘Schoffel beveiliging’ moeten zitten, inclusief het voltallige bestuur”, aldus Jolande Sluyter. “Veiligheid gaat ons tenslotte allemaal aan!” Inclusief verenigingsgebouw telt onze vereniging 96 kavels en 75 eigenaren. De ‘Schoffel beveiliging-app’ heeft op dit moment 57 deelnemers. Het is wel de appgroep met de meeste leden, maar we zijn dus nog niet compleet. “De beveiligingsapp is primair bedoeld voor het melden van calamiteiten. Te denken valt aan een uitslaande brand of een inbraak. Mocht je getuige zijn van een inbraak of uitslaande brand is het natuurlijk wel de bedoeling dat je eerst 112 belt, voordat je het op de app zet. Maar ook als  er een boom is omgewaaid, een waterleiding is geklapt, de sloten overlopen, er verdachte personen op het terrein rondhangen of als het riool niet doorstroomt, kan men elkaar waarschuwen en het melden via deze app-groep.

Ook zijn meldingen welkom als iemand ziet dat de lichten van een geparkeerde auto zijn blijven branden. Verder worden de werkzaamheden aan de Wi-Fi en aan de elektriciteit en andere werkzaamheden op het complex via deze app gemeld. Af en toe wordt de appgroep gebruikt voor reminders van leuke activiteiten op het complex of worden de tuinregels nog even in herinnering gebracht.
Waar deze app-groep uitdrukkelijk niet voor bedoeld is, is voor kletspraatjes en voor klachten. “Voor kletspraatjes zijn er andere appgroepen en voor klachten is er de Geschillencommissie”, aldus Jolande.

Als je wilt deelnemen aan deze appgroep stuur dan een berichtje naar Jolande Sluyter (06-12175283) of naar Diana van der Meijden (06-12381662).

Schoffel babbel
“Zoals de naam al suggereert, kun je voor een gezellige babbel via de App terecht op de App-groep ‘Schoffel babbel’. Wil je bijvoorbeeld plantjes of zaden ruilen of heb je iets om weg te geven, dan kun je dat via deze App-groep aangeven. Wil jij je corvee-beurt ruilen, dan vind je hier vast iemand die daartoe bereid is. Tips en leuke weetjes zijn hier van harte welkom. Heb je nog een lekker recept of een leuke foto van je tuin, het is hier allemaal welkom. Ook worden er soms mededelingen gedaan via deze groep”, aldus Jolande.

Ook voor deelname aan deze App-groep kun je een berichtje sturen naar Jolande Sluyter (06-12175283) of naar Diana van der Meijden (06-12381662).

Tuinharmonie
“De App-groep Tuinharmonie is voortgekomen uit een direct-buren-app-groepje die elkaar een handje hielpen”, geeft Karin Jochems aan. “Ondertussen hebben tuinleden uit andere hoeken deze appgroep ook weten te vinden. Net zoals via de Babbel-app kan er over van alles gekletst worden, kunnen er dingen geruild of weggegeven worden en tips worden uitgewisseld. Het verschil is dat de leden van de Harmonie-app expliciet bereid zijn elkaar een handje te helpen en ze maandelijks een borrel organiseren. Maar misschien kunnen de appgroepen ook worden samengevoegd in Harmonie als de leden van de Babbelgroep hier ook open voor staan”, aldus Karin.

Alle leden van deze app-groep zijn tevens beheerder en kunnen anderen toevoegen, maar om praktische reden vermelden we hier voor deelname alleen het nummer van Karin Jochems (06-14609543).

Het is wel duidelijk dat er veel enthousiasme is binnen onze club als het gaat om verbinding, veiligheid en vriendendiensten. Het gaat om actieve appgroepen met enthousiaste beheerders. Dus spreekt één of meerdere appgroepen jou aan en ben je nog geen lid, stuur snel een appje naar de beheerder van de betreffende groep.

Slenterend door het bos
schop ik dorre bladeren
inhaleer de zwammengeur
en voel de herfst naderen.

Tussen krom gedragen kruinen
straalt een aura van zonnelicht
laat glinsterend dauw kleuren
en bloost mijn gezicht.

Beschermd door stekeldoorn
dragen drachtige takken rijpe vruchten
creëren straks een voedseltapijt
wanneer de wind harder gaat zuchten.

Dennenappels Kastanjes Beukennoten
twijgjes kraken onder mijn zolen
zij plaveien het pad
waar ik op mag dolen.

Herfst met al zijn facetten
goudbruin rood en geel
een prachtig jaargetij
bijna “spiritueel”

Beppy

Herfst Open Dag op zondag 8 oktober 2023

Ingezonden door imker Hung Nguyen

Hoera, herfst!

Programma Open Dag

Vanaf 13.00 uur bent u welkom in het nieuwe Natuur- en Milieu- educatiecentrum (NME) en in onze mooie tuin in het Wilhelminapark.
Vanaf 13.30 uur is er een afwisselend programma:

13.30 uur: De vrijwilligers ontvangen een mooie gift van Rotary afdeling Rijswijk. Om de rondleidingen beter te faciliteren krijgen de vrijwilligers een draagbare geluidsinstallatie.

13.45 uur: Maarten Klein houdt een presentatie over zijn recente ervaringen met het opsporen en bestrijden van de Aziatische Hoornaar.

Vanaf 14.30 uur Rondleidingen door de tuin, voor volwassenen en kinderen op zoek naar paddenstoelen, maar ook naar alle andere mooie tekenen van de herfst. Een heerlijke wandeling in onze Natuurtuin. Bij de bijenstal zal onze imker uitleg geven over de honingbijen, maar ook over de wilde bijen.

Om 15.00 uur wordt het nieuwe Beleving Pad voor kinderen door de goochelende tuinman Pica Pica officieel in gebruik genomen. Naast het NME Centrum staan op vier plaatsen informatieborden om kinderen niet alleen te informeren over het leven van verschillende diertjes, maar om hen ook iets te laten beleven!

U bent tussen 13.00 – 16.30 uur van harte welkom! Neem uw kinderen mee om samen te genieten van dit uniek stukje natuur!

Er kunnen ook natuurlijke en zelfgemaakte producten worden gekocht, zoals kaarsen van bijenwas en zuivere honing. De opbrengst komt ten goede van het imkerproject in Pleiku en de stichtingen Lien Doi
(Solidariteit in het Vietnamees) en Child Surgery Vietnam.

Voor meer informatie: www.natuurtuinrijswijk.nl

De blokhut en de bijenstand zijn te vinden in de Natuurtuin van het Wilhelminapark in Rijswijk. 
GPS: Hazepad 5, 2287 DE – Rijswijk

Met de auto of de fiets: vanaf de carpool-parkeerplaats bij de ingang van het park aan de Prinses Beatrixlaan Rijswijk neemt u het Hazepad, na 300 m vindt u aan de rechterhand de Natuurtuin met de blokhut.

Met het openbaar vervoer: vanaf het station Rijswijk loopt u langs de Klaroenstraat, voorbij de flat ‘Paulinesymfonie’ gaat u het park in. Dan na 300 m rechtsaf. De blokhut ziet u aan uw linkerkant.  

Kunt u raden welke groente in deze artistieke foto zijn weergegeven?

Dit vind je misschien ook leuk...