* Kavelflits mei ’23

De Algemene Ledenvergadering van 7 april is opnieuw gehouden bij ‘De Drassige Driehoek’. Een plek dicht bij onze tuinen en met een prettige zaalopstelling. Wat zijn er enorm veel agendapunten behandeld in enkele uren tijd. Daaraan ziet men dat De Schoffel leeft en dat heel veel leden zich zeer actief opstellen. Veel punten zijn besproken met als doel de communicatie, de samenwerking en de aanspreekcultuur te verbeteren.

We mogen blij zijn met leden die hart voor de club hebben en de vele mensen die zich inzetten om onze volkstuin tot een mooi complex te maken dat kan standhouden voor nu, maar ook voor de toekomst. Die toekomst is als onderdeel van de wijk en de stad. Want ook al zouden we het liefst tegenhouden, de wijk gaat ons insluiten.

De transitie is nog niet rond, veel moet nog afgestemd worden met de gemeente. Het bestuur heeft een werkgroep HEK in het leven geroepen die dat geheel gaan begeleiden en waar mogelijk (laten) uitvoeren. Wij vragen hen om meer informatie.

In deze KavelFlits kijken we ook terug naar het verleden, want onze secretaris Jolande is samen met bestuurslid Wim Coene het archief aan het opschonen en rubriceren de verschillende thema’s, besluiten en veranderingen die ze tegenkomen. Veel kan weg – want gedateerd, maar ze komen ook veel tegen waar ze zich over verwonderen. De houding naar vrouwen in het bestuur, de samenwerking met andere tuindersorganisaties, maar ook haantjesgedrag speelden een rol.

Toen ons blad nog Kavelbode heette brachten we regelmatig een tuineigenaar in beeld. Gewoon uit interesse: wie ben je en wat zegt je tuin over jou? Dit gaan we opnieuw opstarten vanaf de eerstvolgende KavelFlits.

Op verzoek laten we toch ook weer een aantal exemplaren van de Kavelflits drukken voor wie liever een papieren versie wil. Daarin dan ook weer puzzels om te maken op een regenachtige dag. Het blaadje zal te vinden zijn in het verenigingsgebouw. Binnenkort gaan we een kastje maken voor weggeefboeken én voor de Kavelflitsen.

Bestuurslid Harald v. d. Bergh vragen we wie hij is en wat zijn ideeën zijn nu hij namens ons beslissingen neemt en plaats heeft genomen in het bestuur.

Beppie tenslotte zal weer een door haar uitgezocht gedicht plaatsen.

Bestuurslid Harald van den Bergh ​

In de laatste ledenvergadering werd een nieuw bestuurslid gekozen. Het voorstel werd – zoals in onze regels zijn vastgelegd – door het zittende bestuur gedaan. Maar wie is ons nieuwe bestuurslid en wat zijn ideeën over De Schoffel, tuinieren en zijn taken?

Als ik op zijn tuin kom, zit Harald al klaar. Zondagmiddag, volop zon en een brede glimlach op zijn gezicht. Duidelijk een genieter. En dat laatste klopt. Harald is erg blij met zijn tuinen (nummer 34 en 35). Stilzitten is niet zijn grootste hobby, maar vandaag neemt hij de tijd om te genieten van zijn bostuin zoals hij het zelf noemt. Meerdere boomsoorten, heel veel struiken, hoogtes en laagtes, een meanderend keienpad en voor het huis een heerlijk houten terras. ‘Geen bloemen,’ zegt hij ‘daar ben ik niet zo van’. Maar de natuur laat zich niet dwingen om niet tevoorschijn te komen en het zenegroen steekt overal haar paarse kopje op. De bijen hebben dit ook ontdekt. Hij moet lachen als ik hem wijs op de bloemen. “Klopt, soms bepaal niet ik, maar de natuur. Dat vind ik niet erg, maar ik wil vooral een tuin met inheemse planten, struiken en bomen. Al die bloemetjes van tuincentra zijn aan mij niet besteed. Ik wil mijn tuin zo naturel als mogelijk. De afgelopen twee jaar heb ik zeker 40 struiken gepland. Veel uit de verlaten tuinen, maar soms ook van andere tuinders gekregen of zelf gekocht.” Alle terrastegels (400!) gingen er uit en vonden een plekje als fundering onder de eigen huisjes en bij anderen die beton gingen storten.

 “Onze huisjes noemen we de Berghhut (ik heet van den Bergh) en wat zijn we er blij mee. De sfeer die ik nastreef is die van een refuge in de verre natuur. Sfeer-ideeën in mijn hoofd probeer ik uit. Lukt het niet, dan haal ik er iemand bij. In de tuin experimenteer ik nu met hoekje waar ik fruit en bessen wil laten groeien. Dit als een herinnering aan mijn geboortestreek de Betuwe. Bij een blokhut en een buitenkok hoort een Tundragrill, wat bijdraagt aan een optimaal buitengevoel.

Ik voel me te gast op de tuin. Daarom ook kan ik zo genieten van bezoekende eenden, konijnen, fazanten en de ekster in de boom. Partner Masja gebruikt de Berghhut vaak om te schrijven aan haar boek, maar vindt het ook prima te helpen in de tuin. Laatst genoten we van twee vinkjes die een spin en haar spinrag verorberden. Mijn tuin geeft me elke keer weer dat heerlijke Casa del Schoffel-vakantiegevoel.”

En heb je dan zin in – en tijd voor – bestuurszaken?
“Ach tijd? Weet je, ik vind dat je wat moet bijdragen. Je maakt een vereniging met elkaar. Misschien pak ik die taken iets te snel op. Ik ben pas sinds twee jaar lid van de club, maar ik ervaar deze vereniging als een dorps geheel met een goede sfeer en niet al teveel regeltjes. Een vereniging waar mensen elkaar helpen, bijvoorbeeld als er beton gestort moet worden of zoals nu dat ik zonnepanelen op mijn dak leg en zomaar hulp krijg. Ook de onderlinge uitwisseling tussen de leden van gereedschap, planten en materialen is een groot goed op de Schoffel. Die instelling en gezamenlijke sfeer is voor mij belangrijk.”

Ken jij veel mensen ondertussen en heb je zicht op wat er speelt in de vereniging?
“Of mensen mij kennen? Ik denk dat mensen mij vooral kennen als de man die met een kar al twee jaar bouwmaterialen, grond en aarde door het Clematispad aan het transporteren is. Als ik mezelf moet omschrijven, dan is het toch vooral dat ik iemand ben die luistert, kijkt, ziet, hoort. In de laatste ledenvergadering viel me op dat er best vragen leven bij mensen over besluiten, over openheid en duidelijkheid van besluiten. Dát zijn thema’s waar ik voor mezelf een taak in zie.”

Ja, wat zijn je taken eigenlijk in het bestuur?
“Ik word tweede penningmeester en ben algemeen bestuurslid. In mijn eerste bestuursvergadering viel me op dat er heel veel thema’s zijn waar het bestuur zich mee bezig houd. We zullen met elkaar moeten afspreken hoe we die taken verdelen. Nu ga ik mezelf eerst inwerken. Mee met intakes, luisteren naar wat actueel is. Wat ik zelf belangrijk vind is betrokkenheid en communicatie met de leden. Hen wil ik dienen, beseffende dat besturen wel werkbaar moet zijn met 1x per jaar een ALV waarin mandaat wordt gevraagd voor uitgaven. Door de transitie en door de vertragingen met de gemeente zijn sommige zaken langere tijd onzeker zoals bv het parkeerterrein. Dat geeft onduidelijkheid. Ik zal vooral kijken wat goed gaat, maar ook wat beter of anders kan. Hoe kun je iedereen betrekken, op de hoogte houden van besluiten. Dit in een tijd waarin nog niet iedereen de digitale wereld eigen is. Mijn bestuurslidmaatschap is geen rol, het is een taak. Dat vraagt er om dat ik mensen hoor, maar ook dat ik goed met andere bestuursleden afstem over te nemen besluiten. Elkaar kennen is volgens mij al deel van het oplossend vermogen. En daarbij is het opstellen van meer regels niet altijd helpend. Waar ik ook over wil nadenken is of we niet meer met profielen moeten werken binnen het bestuur. Dus dat je een profiel maakt van wie of wat je nodig hebt en dat leden dan ook weten wie ze kiezen in het bestuur en zich daar dus dan ook voor kandideren.
In het dagelijks leven is Harald voor 4 dagen in de week WMO-begeleider bij een instelling voor mensen met een beperking. Daarnaast begeleidt hij als ZZP’er mensen met een diagnose binnen het autistisch spectrum. Als hij niet op de Schoffel is doet hij aan recreatieve fietsvakanties en kanotrips. Grote uitbundige maaltijden bereiden kunnen hem ook bekoren.

Wil je nog iets kwijt?
“Ik ben iemand die gedrevenheid en betrokkenheid combineert. Een voorbeeld is hoe ik aan de deuren voor mijn poort gekomen ben. Ik heb een idee wat ik wil en dan speur ik het internet af voor spullen die bij mijn idee passen. Zo vond ik prachtige deurenpartij in Limburg. Binnenkort vormen ze, na een kleine aanpassing, de poort voor mijn tuin.

Dus beste leden – gedrevenheid, betrokkenheid en aandacht voor transparantie is wat jullie van mij kunnen verwachten. Graag zie ik jullie allemaal op ons jubileumfeest in juli! “

Ontdekkingen uit het verleden ​

In 1973 werd onze tuinvereniging opgericht. In 1978 deed het bestuur van De Schoffel voor het eerst mee aan een het Rijswijks Tuindersoverleg. De andere deelnemers waren: Tot Ons Genoegen, Ons Ideaal en Lommerrijck. De Schoffel had dat jaar haar statuten gewijzigd om ‘zonder winstoogmerk het bevorderen van het tuinieren als vrijetijdsbesteding tot doelstelling’ aan te nemen.

Bij de koop in 1973 had een particulier het van het 42.000 m2 stuk weiland gekocht om er heel commercieel kavels met recreatiehuisjes op te bouwen. De gemeenteraad gaf geen akkoord en het geheel werd verkocht aan een projectontwikkelaar. Dat was geen succes! Om er toch iets van te maken werden kavels volkstuin aangelegd die afzonderlijk verkocht werden. Men kon voor 15.000 gulden een kavel kopen. Er waren toen nog geen voorzieningen, die kwamen later pas. Als je nu naar die prijs kijkt was het best duur.

In de eerste maanden werden 24 kavels verkocht, maar toen werd het stil. Het duurde een tijd voor in 1977 alle 128 kavels waren verkocht. De kopers richtten samen een vereniging van eigenaren op zodat hun belangen gezamenlijk optimaal behartigd konden worden.

Hoe lang men als tuinverenigingen in Rijswijk samenwerkte is niet goed terug te lezen in de stukken. Toen de gemeenteraad besloot dat De Schoffel en Tot Ons Genoegen moesten verdwijnen voor huizenbouw is er regelmatig overleg geweest met andere volkstuincomplexen. Tot Ons Genoegen kreeg uiteindelijk in afgeslankte vorm een complex naast Ons Ideaal, tegenover begraafplaats Eikelenburg.

Waarom er heden ten dage geen structureel overleg meer plaatsvindt is onduidelijk. Misschien zijn de gezamenlijke belangen minder groot? Misschien ook is er in het verleden veel kapot gemaakt door niet samen te willen werken. Ook binnen het toenmalig bestuur van De Schoffel was vaak sprake van haantjesgedrag en elkaar onderuit halen. Dit is te lezen in oude verslagen die Jolande en Wim terugvonden in het archief. We hebben het dan over de jaren 1996/1997. Een (toen vertrouwelijke) notitie laat zien dat een voorzitter beschuldigd wordt van machtsmisbruik.
We lezen:
“… Het lijkt er op dat de heer J. in het bestuur de dienst uitmaakt. Al vanaf de oprichting heeft hij bestuurlijke bemoeienis en ook al doet hij zich voor als de onschuld zelve, dat is hij niet! J. maakt de dienst uit en heeft een hekel aan vrouwen in het bestuur die hij schoffeert door uitspraken als: “die domme wijven kunnen ook niets”.

Een kleine tien jaar eerder laat Schoffel-secretaris Cor Lindenhof zich in een artikel in De Posthoorn van 30 juli 1987 heel anders uit over vrouwen binnen het bestuur. Hij zegt er trots op te zijn hoe geëmancipeerd men is bij De Schoffel door niet alleen een vrouwelijke voorzitter te hebben maar zelfs een vrouwelijk bestuurslid. “Komt misschien” zegt hij, “omdat ook alleenstaande vrouwen in het bezit van een lidmaatschap kunnen komen. Daar heeft niemand een bezwaar tegen”. Dat laatste deel van de uitspraak zegt iets over de tijdsgeest waarin de verzelfstandiging van vrouwen in de maatschappij nog niet altijd als een logisch iets werd gezien.
Het is eigenlijk best triest dat een tiental jaren later een voorzitter uitspraken doet over vrouwen in het bestuur die radicaal anders van toon zijn.

Groenmarkt bij het verenigingsgebouw​

Op zaterdag 13 mei a.s. vindt de markt-op-de-schoffel plaats. Naast kraampjes met planten is er ook honing en zijn er andere bijenproducten te koop bij imker Gerda van Gelderen. Maar ook vindt u er weggeefplanten, boeken en tijdschriften en andere leuke hebbedingetjes. Verder is er voor de kinderen die dag gelegenheid om vogelhuisjes te maken, te beschilderen of te beplakken. U betaalt de kostprijs (enkele euro’s) en de rest wordt u aangeboden door de organisatie van de markt. Voor de planten van St. Joris betaalt u weinig, maar iets meer dan de (al lage) inkoopprijs zodat we een klein reservepotje aan kunnen leggen voor de toekomst.

De horeca zorgt voor gebak, broodjes en soep, dus zorg dat u er bij bent. Koffie, thee en kraanwater is gratis.
Mocht u nog stekken hebben? Breng ze die dag mee of zet ze van tevoren op tuin 16, 52 of 53 (waar ook potjes liggen om ze in te doen).

De Groenmarkt wordt georganiseerd door: Rita Narain, Marijke Smit, Beppy Mulders, Eric-Jan Leeuw, Karin Jochems, Margriet van der Werf, Ankie Bonnet, Joyce Sanders, Theo Bril en Jolande Sluyter.

Werkgroep HEK is druk bezig ​

De werkgroep ‘HEK’ wordt gevormd door Wim Coene (kavel 78/94), Piet Coene (kavel 68), Renate Boere (kavel 46/47, Pavan Besemer (kavel 3/19), Rolf Goedman (kavel 15/31) en Hans den Ouden (kavel 33).

Zij hebben als opdracht gekregen in kaart te brengen wat er in het kader van de Transitie – en meer specifiek – op het gebied van hekken, bruggen, water rondom, parkeerplaatsen en andere zaken op- en rondom De Schoffel, nog moet gebeuren. Uiteindelijk zullen ze een voorstel doen aan het bestuur dat dit dan weer met de leden bespreekt in een ALV.

In het kader van de transitie naar een kleinere vereniging moet er nog best veel gebeuren. Op de (besloten) website kunt u al het een en ander lezen in het kader van de transitieberekeningen en waaraan gedacht wordt. Het gaat om veel geld, dus is het belangrijk dat leden daarover meedenken en meebesluiten.

Even een stukje terug in de tijd. De Schoffel sloot op 12 april 2018 een koopovereenkomst waarbij de gemeente Rijswijk op 1 december 2021 eigenaar werd van het deel van De Schoffel aan de Lange Kleiwegkant. Wij kochten van de gemeente een stuk grond aan de spoorlijn-kant voor een toekomstig parkeerterrein.

Er werd een ‘Afsprakenkader’ vastgesteld waarin de gemeente vastlegt wat zij voor De Schoffel gaan doen. Dat is onder meer:

  • De gemeente legt een parkeerplaats aan op terrein aan de spoorkant. De parkeerplaats wordt zodanig aangelegd dat deze toegankelijk is voor zwaar verkeer (ivm afvalinzameling etc.) en afsluitbaar is door middel van een slagboom.
  • De Gemeente zorgt voor ontsluiting en afsluiting van de Schoffel door duikers in de sloot en een afsluitbaar poorthek aan de westzijde (spoorkant) en aan de zuidzijde (bij het verenigingsgebouw) van het terrein.
  • De Gemeente legt aan de oostzijde een nieuwe sloot aan op het terrein van De Schoffel. Er komen twee inzetplaatsen voor baggerbootjes bij de parkeerplaats en bij het verenigingsgebouw.
  • De Gemeente legt in directe nabijheid van De Schoffel een jeu de boules baan aan.
  • Gemeente zorgt voor aansluiting van bestaande nutsvoorzieningen(water, elektra, riolering) van De Schoffel op toekomstig woongebied ten noorden van De Schoffel.
  • Tijdens de gehele transitieperiode wordt tijdelijke parkeergelegenheid voorzien voor circa 50 auto’s in de directe nabijheid van één (of beide) entrees.

De Hek-groep brengt in kaart wat De Schoffel zelf nog moet gaan doen, wat de gemeente moet doen (of gaat doen) en wat uiteindelijk de mogelijke kosten voor De Schoffel kunnen zijn. Dit zal een vertegenwoordiging van het Schoffelbestuur moeten gaan uitonderhandelen met de gemeente Rijswijk. Naast uitbetaling van transitiegelden aan leden (reeds gedeeltelijk gebeurd) kunnen toekomstige kosten mogelijk (deels) uit de Transitiepot worden uitbetaald.

Voorlopig plan voor de bebouwing rondom De Schoffel

De Hek-groep heeft via het bestuur de volgende voorkeur-/wensenlijst met betrekking tot de werkzaamheden rondom De Schoffel aan de gemeente gegeven gemeente Rijswijk.
Dit is gedaan om via onderhandelingen een belangrijk deel van de uitvoering door de gemeente te laten uitvoeren.

(A) De westkant van De Schoffel
(1) Parkeerplaats opschuiven tegen de sloot van de Schoffel aan, omdat er dan geen hek hoeft te worden geplaatst tussen de sloot en de parkeerplaats (zie groen kader).
(2) Een duiker met brug plaatsen om van de parkeerplaats naar de tuinen te kunnen lopen. De brug moet ongeveer 2 meter breed zijn, plaatsing in de hoek van het complex (zie blauw kader).
(3) Het geplande fietspad, in één rechte lijn, evenwijdig aan het spoor, achter de parkeerplaats van De Schoffel over de gehele lengte van De Schoffel plaatsen. Een betere positie in verband met veiligheid en privacy van leden van de Schoffel (zie oranje kader).
(4) Parkeerplaats geheel omheinen met hekken van 1.8 meter hoog bekleed met groen.
(5) Toegangshek voor (vracht)auto‘s met daarnaast een manhek. Allebei elektrisch aangestuurd (in rood).
(6) De verlichting op de parkeerplaats voorzien van beweging sensoren (gele (gele)cirkels).
(7) De 2 huidige dammen verplaatsen en voorzien van een waaierhek. Een 3e waaierhek naast de entree, zie punt 10 (zie paars kader).
(8) De compostbakken verplaatsen naar de parkeerplaats en wordt één bak van ongeveer b 5 x l 16 x h 1 meter hoogte = inclusief 1 m brede rand.
(9) Het parkeerterrein moet geschikt worden gemaakt voor zware vrachtwagens.

(B) De zuidkant van de Schoffel
(10) Aan de zuidkant van het complex, een brug met een toegangshek wat geschikt is voor leden met een fiets (te openen met token). Daarnaast een

Uitgangstourniquet voor bezoekers zonder sleutel. Naast deze brug een waaierhek, zie punt 7 met aan beide kanten een kwart waaierhek. Er zal door de vertegenwoordigers van ons bestuur dus nog flink onderhandeld moeten worden met de gemeente om te bepalen welke voorzieningen ze voor hun (gemeentelijke) rekening gaan nemen. Als dit duidelijk is zal de werkgroep “HEK” een voorstel doen aan het bestuur wat De Schoffel zelf nog moet bekostigen. Het bestuur bespreekt het (financiële) plan dan weer met de leden tijdens een ALV.

Workshop Bijen, hommels en vlinders op 17 juni Door Susanne Ramselaar ​

Susanne Ramselaar uit Zoetermeer is naast imkeres ook docente. Haar imkerij heet ‘De Honingpot’. Zij verzorgt op De Schoffel op 17 juni vanaf 14.00 uur een workshop over Bijen, hommels en vlinders.
In haar presentatie neemt ze ons mee naar de leefwereld van diverse insecten, maar toch vooral de vele soorten bijen die (ook) op onze tuinen te vinden zijn. Diverse vragen probeert ze zo goed mogelijk te beantwoorden, zoals:

  • Wat hebben bijen en insecten nodig?
  • Wat kunnen wij doen om ze te voeden?
  • Hoe maken we voor hen plekjes om eieren te leggen en zich te ontpoppen?
  • Moeten we bang zijn voor insecten? En voor bijen?

Alle vragen die u hebt kunt u met haar delen en ze denkt mee over tops en tips op de tuin (die u ook nog eens mee krijgt op een A4-tje. Maar mooier nog: u kunt haar vragen mee te gaan naar uw tuin en daar ter plekke mee te kijken wat al fantastisch is en waar mogelijk nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Wilt u dit? Geef uw naam en tuinnummer dan even door aan theo@lidolovink.nl De workshop is gratis, maar u mag een gift geven om Susanne te kunnen betalen.

BirdNET​

Hoe vaak gebeurt het niet? We horen een vogel driftig fluiten en vragen ons af welke vogel het is? Het BirdNET-onderzoeksproject maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en neurale netwerken om computers te trainen in het identificeren van meer dan 3.000 van de meest voorkomende soorten vogelgeluiden wereldwijd. U kunt een bestand opnemen met de microfoon van uw iOS-toestel en zien of BirdNET de vogelsoorten in uw opname correct identificeert. Leer de vogels om u heen zo herkennen.

Denk aan de bijen als u bloemenmengsels koopt​

Er is ook deze winter weer sprake van bijenvolken die gestorven zijn. Niet altijd is heel duidelijk wat de oorzaak is, maar gif in (of op) planten kan mede oorzaak zijn. Heel fijn als u een hoekje of perkje maakt waar u een bloemenmengsel zaait en waar insecten en bijen vrolijk mogen komen snoepen. Maar let wel op bij het kopen dat het om biologisch gekweekte zaden gaat en gebruik geen gif in uw tuin. Dat laatste is natuurlijk al in ons huishoudelijk reglement vastgelegd, maar soms is de verleiding groot om onze tuin er optimaal uit te laten zien en toch even een spuit of korrels mee te nemen uit de schappen van GroenRijk. Minder mooi geeft voor insecten, vlinders en de bij niet als ze maar veilig kunnen eten.

Gazon als eettafel​

Er zijn gazonnen die eruit zien als een kunstmatige grasmat. Groen, strak, egaal en vooral KEURIG!
Maar ook wel een beetje saai dus en dat hoeft echt niet. Als je van natuurlijk houdt laat er dan eens madeliefjes, pinksterbloemen, boterbloemen, paardenbloemen, klaprozen, maartse viooltjes en brunel in groeien. Het gras ziet er plotseling levendig en krachtig uit en vogels en insecten zullen u dankbaar zijn.

De gekleurde bloeiende kruiden worden bezocht door hommels, bijen, motten, kevers en zweefvliegen. Die worden weer verorberd door insecteneters als de bonte vliegenvanger bijvoorbeeld. Grassen en uitgebloeide planten vormen zaden die weer door zaadeters, zoals mussen, mezen, vinken en putters, bezocht worden. Insecteneters zoals merel, lijster en roodborst zoeken tussen het gras naar wormen en larven. Nog een voordeel: een zodanig gazon hoeft niet zo vaak gemaaid te worden.

Bij de aanleg van het gazon kan een kruidenmengsel of bloemenmengsel door het graszaad worden gemengd. Zulke mengsels kunnen in het voorjaar of in het najaar ter plekke gezaaid worden. Ze zijn veelal geschikt voor gazons die relatief extensief, dus maximaal eens per drie à vier weken gemaaid worden. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon vaak toch bloemen vormen die nectar produceren voor bestuivende insecten. Bloemenmengsels ondersteunen een op insecten gericht ecologisch beheer.

Denk ook eens aan een WADI in de hoek van een tuin of aan de rand van de grasmat. Bij droog weer is er geen water, maar bij flinke regenval – en dat gebeurt nogal eens – loopt de wadi vol. Leuk voor vogels, maar al snel ziet men andere planten gaan groeien op die plek. Planten die van water houden en een toevoeging zijn op de planten die al in uw tuin staan. Vogels kunnen er drinken en insecten leggen er hun eitjes.

Dus gewoon doen!

 

Motie vanuit de politiek om niet te bezuinigen op duurzaam bouwen​

De gemeenteraad van Rijswijk constateerde dat door externe ontwikkelingen de verliesvoorziening van de grondexploitatie in Rijswijk Buiten fors moet worden verhoogd om het uitgangspunt waar te maken dat er duurzaam kan worden gebouwd.

‘Alle zeilen moeten worden bijgezet om dat te realiseren’ zegt de Raad in een motie die aan het College werd aangeboden. ‘Want het is de bedoeling om bij de ontwikkeling van Pasgeld weer de volgende stap te zetten in duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. Bij het realiseren van het Buitenpoort-project in Parkrijk zijn de ambities voor de architectuur – uitstraling en leefomgeving – bij lange na niet gehaald en daarmee is niet voldaan aan eerder gestelde beleidskaders.’
De gemeenteraad wil dat er een sterk kaderstellend signaal afgegeven wordt ten aanzien van de kwaliteit van het nog te bouwen deel van RijswijkBuiten (lees Pasgeld).
Het college moet op zoek gaan naar subsidies en andere mogelijkheden om het daadwerkelijk gebruik van de verliesvoorziening te beperken en veel werk te maken van risicobeheersing, maar geen maatregelen te nemen die ten koste gaan van de kwaliteit van de verdere ontwikkeling van Rijswijk Buiten, en de ambities voor de uitstraling, leefbaarheid, duurzaamheid (o.a. biodiversiteit, energie), voorzieningen en architectuur niet af te schalen.
De Indieners van een motie met bovenstaande strekking waren: Constantijn Dolmans – D66, Selma van Maarseveen – GroenLinks, Menno van Enk – CDA, Erik van der Veer – PvdA en Danny van Dam – WIJ.

Voor ons als tuinvereniging is het vooral van belang dat doelen als: duurzaamheid, leefbaarheid, biodiversiteit, waterbeheer en voorzieningen optimaal gehaald worden.

Dit vind je misschien ook leuk...