Meer groen en minder woningen in Pasgeld-Oost

Het college van B&W van de gemeente Rijswijk heeft de oorspronkelijke woningbouwplannen voor Pasgeld-Oost aanzienlijk aangepast. Dat is de uitkomst van een uitvoerig participatieproces in de 1e helft van 2021. Zo wordt het aantal woningen in Pasgeld-Oost bijna gehalveerd en moet meer ruimte komen voor groen en ecologische verbindingen in het hele gebied. Een definitieve beslissing over het gebied wordt genomen door de Rijswijkse gemeenteraad op 12 oktober aanstaande.

Pasgeld-Oost is van oorsprong een glastuinbouwlocatie. In 1999 zijn tussen de gemeente en een ontwikkelaar met een eigendomspositie afspraken gemaakt over woningbouw in dit gebied, waarna de bestaande kassen zijn gesloopt. De afspraak zag grofweg op de realisatie van ca. 200 woningen. Destijds – kort na de vuurwerkramp van Enschede in mei 2000 – kon de realisatie van de uitgewerkte bouwplannen geen doorgang vinden door een plofcirkel van TNO. Toen onlangs bekend werd dat deze plofcirkel zou worden opgeheven, is de gemeente weer met de ontwikkelaar aan tafel gegaan.

Op basis van kritische signalen vanuit de directe omgeving en actuele ontwikkelingen en inzichten op het gebied van o.a. leefbaarheid, klimaatverandering en duurzaam ruimtegebruik zijn de plannen opnieuw tegen het licht gehouden, met de hiervoor geschetste aanpassingen tot gevolg.

Zoals bijgaand kaartje laat zien, ligt De Schoffel niet in Pasgeld-Oost maar Pasgeld-West. Voor dit gebied staan er volop woningbouwplannen op stapel. Of een reductie van het aantal woningen in Pasgeld-Oost gevolgen krijgt voor de woningbouwplannen in ons gebied Pasgeld-West vertelt het verhaal nog niet.

Verder lezen

Dit vind je misschien ook leuk...