Reservering verenigingsgebouw

Regels gebruik verenigingsgebouw

Belangrijkste eis is dat de activiteiten ten goede komen van de leden.

– Nieuwe activiteiten moeten worden aangemeld bij het bestuur en worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt
– Een persoon per activiteit is hoofdverantwoordelijk en aanspreekpunt voor het bestuur
– Activiteiten mogen geen overlast zoals geluidsoverlast veroorzaken voor andere leden
– Koffie, thee en filters e.d. eigen verantwoordelijkheid en ook weer meenemen na gebruik
– Na gebruik moet het gebouw schoon achter gelaten worden
– Clubjes die ontstaan draaien mee in het WC-schoonmaak rooster
– In de wintermaanden kost het verwarmen van de ruimte 5 euro per dagdeel

Als aan een van bovenstaande regels niet wordt gehouden, heeft het bestuur het recht de activiteit per direct te beëindigen.

Onderstaande activiteiten welke worden gehouden in en om het verenigingsgebouw.

Reserveringen kunnen uitsluiten aangevraagd worden bij secretaris@de-schoffel.nl
Bij goedkeuring zult u van de secretaris een bevestiging ontvangen.