Kavelflits februari 2022

Kavel Flits Februari 2022

De Schoffel is er qua aantal tuinhuisjes op achteruit gegaan, maar heeft er wel grond bij gekocht om een mooie parkeerplaats aan te leggen.

Nu het verenigingsgebouw klaar is wordt het tijd leuke activiteiten te plannen. De idee is om vooral wat groene activiteiten te plannen, zodat we ons bestaansrecht (Groengebied) waarmaken. Verderop een voorlopig plan. Een groepje houdt al regelmatig Jeu de Boules wedstrijden, misschien zijn er meer groepjes te vormen? Hoorden we niet ook iets over klaverjasbijeenkomsten? Kom maar op met ideeën.

Onze buren aan de Lange Kleiweg zijn nog steeds druk bezig met het inrichten van de sportterreinen. Het schiet op, wegen worden opnieuw aangelegd en naast een ooievaarsnest zien we steeds meer nieuwe boom- en struikaanplant.

Soms kom je zomaar een leuk boek tegen dat je wilt delen met andere schoffelaars, vandaag Hendrik Groen met het verhaal over Rust en Vreugd waar de rust ver te zoeken is en Charlie Nardozzi die gaat voor een ongespitte tuin.

Tuinieren was vroeger veel spitten, een opgeruimde tuin en keurige bedjes met groenten. Het kan ook anders, laat Marjan Schuit weten op haar site www.duurzameplanten.com. Neemt niet weg dat mijn vader vroeger altijd twee lagen diep spitte en er bij zwoer dat dit het beste was om de grond vitaal te houden. Op de tuin zie ik regelmatig dat de plekken waar groente verbouwd wordt, mooi omgespit zijn en de tuinder uit kan leggen dat dit goed bevalt.

Nog even wachten met het opruimen

Even leek het of onze parkeerplaats voor een deel werd ingenomen door de werkers van RijswijkBuiten. Het terrein zou nodig zijn om in een snel tempo het groen weg te halen. Een klein deel bleef over voor Schoffellaar-auto’s.

Maar het liep anders: laat er nou een ransuil zitten in een van de bomen direct achter het oude bestuursgebouwtje! De ecoloog van de gemeente heeft hem/haar/hen gespot en al snel viel het besluit dat er vanaf deze kant niet met de ontruiming kon worden begonnen. Dekplaten werden weggehaald en verplaatst naar de zuidkant van ons terrein, waar men met machinerie en containers in rap tempo groen, bebouwing en ander achtergebleven materiaal opruimt.

Op het asterpad (over het bruggetje rechtdoor) zie je wat kleuren op het pad. Tot dáár moet men afblijven van de tuinen tot na het broedseizoen. Ook de coniferen en populieren aan de lange kleiweg blijven tot die tijd staan. Momenteel is alle actie stilgelegd. Hoera voor de vogels, het geeft hen een mooie gelegenheid hun nesten keurig veegschoon op te leveren ná het broedseizoen.

De gehele transitie met- en rondom De Schoffel lijkt langzaam in de afrondingsfase te zijn. Dat betekent dat we de financiële en praktische balans op kunnen maken en moeten besluiten wat er openstaat aan klussen die we nog moeten uitvoeren om ons complex in goede staat te brengen- en te houden.

Waterhuishouding

Momenteel valt er weer flink wat regen en dan weet je dat paden en tuinen weer een tijdje blank zullen staan. De Schoffel ligt laag, zeker meer naar het spoor toe. Bij de allereerste besprekingen met de gemeente over kunnen blijven (héél veel jaren geleden) werd al gezegd dat we een polder ín een polder zouden zijn als er een wijk omheen kwam. We zijn al lang poldergebied en dat vraagt om goede planning van waterafvoer en waterhuishouding in en om De Schoffel.

Bestuursleden Mark Roelofs en Wim Coene hebben elke 6 weken overleg met de ontwikkelaars van RijswijkBuiten. Er is volgens Mark nog steeds niet heel veel duidelijkheid over de precieze indeling van Pasgeld West (ons gebied) en welke bebouwing men voorstelt. Oók de waterhuishouding (die uitgevoerd en beheerd wordt door het Hoogheemraadschap Delfland) staat nog niet uitgebreid in de steigers.

Wél is al duidelijk dat we brede sloten rondom krijgen met een breed talud. Mark en Wim benadrukken elke keer hoe belangrijk een goede waterafvoer (vooral) voor De Schoffel is.

Margriet van der Werf heeft namens enkele tuinders aan het Clematispad zorgen over wateroverlast op tuinen en pad neergelegd bij bestuur. Mark Roelofs belooft die zorg constant op de eigen agenda, maar ook op de agenda van het overleg met de gemeente te houden. Het zou overigens goed zijn om alle paden eens flink aan te pakken qua hoogte en het vlak leggen van tegels.

Fietspad

Er komt een fietspad tussen De Schoffel en het spoor. Het bestuur pleit er voor dit niet tussen De Schoffel en de parkeerplaats te leggen (zoals oorspronkelijk het plan, maar dus daarachter. Geeft veiligheid voor fietsers die niet de hele tijd last hoeven te hebben van overstekende Schoffelaars én geeft ons de kans op meer veiligheid van (en rondom) ons nieuwe parkeerterrein.

Parkeerterrein

Op niet al te lange termijn zal een toegangsweg gemaakt worden om ons nieuwe parkeerterrein aan het spoor te kunnen bereiken. Hoe willen we dit parkeerterrein aanleggen en inrichten?

Al eerder schreven we in de Kavelbode van juli 2018

over het advies om waterdoorlatende betonstenen te gebruiken, zodat we deel van een groenblauw netwerk worden. Meer informatie is HIER te vinden.

Rondom kun je werken met hoge hekken, maar dit oogt niet en is ook niet natuurvriendelijk. Een groene omlijsting van dit gebied verdient de voorkeur en dan liefst gevarieerd groen zodat vogels, insecten, kleine dieren etc. er een thuis of voedselbron vinden.

Willen we weer groen afval verzamelen en laten afvoeren? Gaan we groen zelf verwerken? Composteren we? Wat doen we met afvalbakken? Zo minimaal mogelijk? Gescheiden afval verzamelen? Opslagplekken?

Veel vragen waar het bestuur in samenspraak met de leden een antwoord op moet verzinnen. De vraag om daar een commissie van leden actief bij te betrekken is gesteld door enkele leden en ligt nu voor aan het bestuur.

Steeds meer grond wordt aangebracht op het gebied in het verlengde van De Schoffel (Pasgeld-West). Aan de overkant van het spoor verrijzen al hogere gebouwen en voor de middeninkomens worden huizen gebouwd op het voormalig terrein van tuinvereniging Tot Ons Genoegen. Het duurt niet lang tot het gebied daar volgebouwd is en ze ‘onze’ kant op komen.

Loodonderzoek

Een rapport dat vorig jaar uitkwam, meldde over hoge loodconcentraties tussen tuin 52 en 53. Hoe staat het daarmee? Het bestuur heeft onlangs bericht gekregen dat de GGD de rapportage heeft en nu bekijkt of er gevaar voor de (volks-) gezondheid is. Zo niet, dan blijft het lood zitten waar het zat. Gelukkig zit de hoogste concentratie op een klein gebied tussen deze twee tuinen.

 

IJsbloemen op de ramen
De kolenkachel gloeiend rood
Stoofpot pruttelend op het fornuis

Op Friese doorlopers schaatsen leren
Sleetje rijden op een houten kist
Spekgladde ijsbanen glijden
Spelen in vroegere tijden.

De dampen van warme chocolade
Gepofte kastanjes in knetterend vuur
Erwtensoep. Gestoofde peer
Intense geuren van weleer.

Landschappen sneeuwwit bedekt
Bevroren slootjes en rivieren
Een Anton Pieck poëtische sfeer
Nostalgie van weleer.

Oogstrelende taferelen
Verblindend wit
Niet verstoord door verkeer
Winter van weleer.

Beppy


Plannen van workshops en meer…

Het bestuur van De Schoffel heeft voor het gebruik van het verenigingsgebouw enkele uitgangspunten geformuleerd, maar wat vooral geldt: we kunnen het gemeenschapshuis gebruiken voor heel veel activiteiten. Het groepje Jeu de Boules is al druk bezig, maar we horen ook van kaartgroepjes die af en toe de ruimte of de plaats vóór het gebouw wil benutten.
Zelf zou ik graag een aantal bijeenkomsten door het jaar heen willen organiseren en zoek daarvoor mensen die willen helpen. De ideeën die ik heb zijn:

  • April 2022, Vogels op de tuin, wat helpt hen? (uitgevoerd door de vogelwacht vogelbescherming)
  • Mei 2022, een Groenmarkt. Planten te koop en te ruil/ informatie over groen, water, insecten, vogels etc. (georganiseerd door 6 actieve leden van De Schoffel)
  • Juni 2022, een lezing over vergroenen en waterhuishouding in en op de tuin (uitgevoerd door Platform Groen in Rijswijk/ Steenbreek)
  • Augustus 2022, Bijen, een helpend insect op ieders tuin (door Hung Nguyen, de imker van de natuurtuin-Wilhelminapark)
  • September 2022, Beestjes in de sloot rondom De Schoffel. Wat leeft er (voor kinderen én volwassenen). (Uitvoering: Algemene Vereniging voor Natuurbescherming)
  • Oktober 2022, schuilplaatsen maken voor de winter(uitgevoerd door Natuurlijk Delfland/KNNV).

Om dit te organiseren wil ik best het initiatief en veel van de organisatie op me nemen, maar ik heb op onderdelen ook echt wat hulp en mede-organisatoren nodig. Misschien wil jij met onderdelen helpen organiseren of heb je nog heel andere leuke ideeën. Bel of mail me: Theo Bril (tuin 36/52) telefoon, 06-13452105. Mail: theo@lidolovink.nl

Lees in alle rust…

De tuin in het voorjaar vraagt altijd veel van onze energie, maar mocht u eens tijd hebben een leuk boek te lezen denk dan eens aan het boek ‘Rust en Vreugd’ geschreven door Hendrik Groen. Ja inderdaad de schrijver van…

Heel herkenbaar hoe het toegaat op een tuincomplex met kleine en grote egootjes, maar vooral ook de gezelligheid en de bespreekcultuur. Ook hier weer wordt de groep actief die last heeft van de besluitcultuur die niet altijd tot logische redeneringen terug te brengen is. Het leest als een boeketreeks, maar is tegelijkertijd onderhoudend en spannend. Want redden ze een tegenzet?

Wacht nog even met spitten…

Wel of niet spitten in je tuin? Charlie Nardozzi gaat voor de ongespitte tuin. Omdat je op die manierniet alleen een gezondere tuin krijgt (met minder tijd en werk), maar ook nog een betere oogst. Waarom zou een ongespitte tuin zoveel voordelen opleveren, vraag je je af. Nou – de gelaagdheid van de bodem (lasagne tuinie-ren, noemt Charlie dat) wordt niet verstoord en bouwt door de tijd een natuurlijk geheel op. Voor het microbiële bodemleven is dat van groot belang, want we weten niet half wat er allemaal in onze bodem leeft en meehelpt een natuurlijk evenwicht te bewerkstelligen. De laagjes organisch materiaal zorgen voor een gezonde, voedselrijke teelgrond. In onze zware kleigrond duurt het even voor er van gelaagdheid sprake is natuurlijk. Maar lukt het, dan loopt ook het water beter weg. Ook belangrijk is dat koolstof vastgelegd blijft, waar-mee je de opwarming van de aarde vermindert. Op een bescheiden manier doe je dus aan het verbeteren van het klimaat. Goed bezig!
Op Youtube zie je Charlie aan het werk:

 

Maak een eetbare (bloemen)tuin

Samenwerken met de natuur is het uitgangspunt van Madelon Oostwoud (Madelon Oostwoud). In haar boek: ‘Een kleine eetbare tuin’ neemt ze de lezer mee en geeft tips en legt uit. Verder heeft ze in haar boek een lijst opgenomen van meer dan 200 soorten eetbare vaste planten die apart meegenomen kan worden als je gaat werken in de tuin.

Het boek geeft volop inspiratie voor aanleg en onderhoud – óók op kleine plekken (balkon). Ze is niet voor niets in 2016 genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs.

Kijk naar haar video over permacultuur in een kleine (stads)tuin.

Ook al zou je het niet zeggen als je de scherpe prik van een distel voelt, maar distels brengen geluk.

Ze kunnen welig tieren in je tuin en het lijkt wel dat je – hoe meer je de distel dwars zit – hoe meer hij zijn best doet je tuin te veroveren. We hebben dan ook te maken met een sterke plant!

Hoog groeit hij op – met prachtige bloemen waar insecten graag naar toe vliegen, maar wist je dat de bloemen ook eetbaar zijn?

‘Eet ervan en je wordt verliefd’ zou Pythagoras (filosoof, 540 v. Chr.) gezegd hebben. Volgens hem is de distel een afrodisiacum.

In de oudheid dacht men zelfs dat de distel demonische machten konden verdrijven en boze voortekens ongedaan konden maken. Maar ook werden geneesmiddelen die maagkwalen aanpakten, bereid uit distels.

Omdat distels in een vaas lang blijven staan symboliseren ze voor veel Chinezen voor standvastigheid en een lang leven.

Al met al genoeg redenen om de distel in een hoekje van de tuin vrij de ruimte te geven!