Kavelflits april 2022

KAVELFLITS APRIL 2022

De jaarvergadering in maart was voor het eerst in een nieuw gebouw en dicht bij huis, is het bevallen? Veel punten zijn besproken met als doel samen tot één vereniging te komen en vooral de aanspreekcultuur te verbeteren. We mogen blij zijn met leden die hart voor de club hebben en de vele mensen die zich inzetten om onze volkstuin tot een mooie en vooral fijne plak te maken.

Voor u ligt de tweede Kavelflits. Allerlei nieuwtjes die de redactie heeft verzameld, kunt u hierin lezen. Omdat in vorige jaren ook altijd een gedrukt exemplaar beschikbaar was voor mensen die dat prettig vinden, is besloten ditmaal 20 Kavelflitsen te drukken. U kunt ze voorlopig vinden in het verenigingsgebouw, maar in de toekomst zal er een uitgiftebus komen aan de buitenzijde van het gebouw.

Daar komt mogelijk ook een weggeefbibliotheek waar u uw gelezen boeken of bekeken films (DVD) in kwijt kunt. Zo helpen we elkaar.

De defibrillator komt binnenkort ook aan het gemeenschapsgebouw te hangen. Eerst nog moeten alle vrijwilligers opgeleid zijn die eerste hulp kunnen verlenen. Zo gauw dit is gebeurd, zal het bestuur een schrijven doen uitgaan. Naast de defibrillator hangt dan een lijst met tips wat te doen als iemand een hartstilstand heeft en wie er mogelijk aanwezig zijn om het apparaat toe te passen.

Sloten rondom ons complex

Het gaat nog even duren. Maar als er rondom De Schoffel gebouwd gaat worden en ‘onze’ oude tuinen zijn verdwenen, worden rondom de sloten aangepakt. Het bestuur heeft daar al stappen in ondernomen (zie verslag bestuursvergadering 29 maart j.l.). De sloten moeten uitgebaggerd worden en misschien vragen de slootkanten om ondersteuning bij het afkalven. Maar wallenkanten zullen niet meer zo hoog als nu worden, maar meer in één natuurlijke en vloeiende lijn. De gemeente heeft in haar beleid meer rekening gehouden met dieren in en om de sloot. Daarom worden slootkanten aangelegd met een vloeiende lijn. Bij de sportparken naast ons is te zien hoe dit eruit gaat zien. Voor (jonge) watervogels is het een echte uitkomst.

Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk is het een heel mooi gezicht zo’n rustige waterkant.

Commissies en werkgroepen druk bezig

Naast het bestuur dat dagelijks voor ons bezig is om alles in goede banen te leiden, zijn er bij De Schoffel werkgroepen en meerdere commissies. Ditmaal een werkgroep en een commissie in oprichting nader in beeld.

De ‘hekgroep’ bestaat uit Wim Coene, Piet Coene, Renate Boere, Pavan Besemer, Rolf Goedman en Hans den Ouden. Zij brengen in kaart wat er in en op het gebied van hekken, bruggen, parkeerplaats en andere toegang allemaal nog moet gebeuren. Uiteindelijk zullen ze een voorstel doen aan het bestuur dat dit dan weer met de leden bespreekt in een eerstvolgende ALV. In het kader van de transitie naar een kleinere vereniging moet er nog best veel gebeuren. Op de (besloten) website kunt u al het een en ander lezen in het kader van de transitieberekeningen en waaraan gedacht wordt. Het gaat om veel geld, dus is het belangrijk dat leden daarover meedenken en mee besluiten.

De tweede commissie in oprichting is die van een klachtencommissie. Tijdens de ledenvergadering van 25 maart heeft het bestuur – op verzoek van meerdere leden – gevraagd wie hiervoor een voorstel wil maken.

Evert Veldman, Kees van Wijk, Mascha Pupping en Theo Bril hebben op 23 april een eerste keer om de tafel gezeten om eens op een rij te zetten wat gevraagd wordt, waaraan gewerkt kan en mag worden en hoe het traject moet verlopen.

Gelukkig voorzien onze reglementen en statuten in een helder verhaal waar een klachtencommissie prima in kan passen. Veel is al geregeld, maar vanuit de vergadering komt vooral de behoefte om als lid advies, steun en hulp te krijgen als je in regelgeving of in afspraken met bestuur of andere leden vastloopt. Het voorstel is de status die van een commissie te geven. Net als bij andere commissies zullen ze advies geven aan leden en bestuur, maar altijd verantwoording afleggen aan het hoogste orgaan bij De Schoffel: de leden!

De idee is ook gemakkelijk toegankelijk te zijn voor leden en bestuursleden door regelmatig een inloopuurtje te plannen in het verenigingsgebouw. Zo weet de commissie wat er speelt en weten leden (al in een vroeg stadium) waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Een compleet voorstel zal gedaan worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Begeleiding werkbeurten is verdeeld

Door tijdsgebrek is op de ALV niet gesproken over een verandering bij het begeleiden van de werkbeurten. Vanaf dit jaar zijn niet alleen Renate Boere en Piet Coene degenen die een en ander regelen; ook Diana van der Meijden en Theo Bril worden verantwoordelijk voor een deel van de werkbeurten. Op het schema bij de vergaderstukken vindt u terug wie wanneer aanwezig is. Het is fijn ook hier in een groep te werken en meer af te stemmen over wát we doen tijdens de werkbeurten en wat we willen met ons groengebied. Zo hebben we besloten minder gras te maaien op de weide. Vooral omdat dit voor de natuur fijn is (vlinders, insecten, vogels etc.), maar ook omdat we niet onnodig veel werkzaamheden willen opleggen aan leden. Per keer wordt met u besproken waaraan we gaan werken. Hebt u zelf ideeën hoe iets (beter) kan, laat het ons weten!

Workshop vogels en voornemen groene markt

Op 16 april vond de eerste workshop van dit jaar plaats in ons nieuwe verenigingsgebouw (wie heeft trouwens een betere naam voor deze ontmoetingsplek?).

Pieter Aaldring en Tanja Verbeeten van de vogelbescherming gaven een korte lezing over vogels in het algemeen, maar ook specifiek in onze omgeving. Veel tips passeerden de revue om ons attenter te maken op wat vogels nodig hebben. Natuurlijk hun eten (insecten etc.), maar ook nestplaatsen, veiligheid, watervindplekken en de nodige rust.

De 9 aanwezigen waren enthousiast en meerdere tips (bijvoorbeeld minder vaak je gras kort maaien) konden direct worden toegepast. Vijf tuinen werden bezocht. Gelukkig veel complimenten over wát er wel al was en hier en daar een ‘lokale’ tip. Voor herhaling vatbaar!

Markt bij het verenigingsgebouw

Op zaterdag 28 mei a.s. vindt de markt-op-de-schoffel plaats. Naast kraampjes met planten is er ook honing en andere bijenproducten te koop. Maar ook vindt u er weggeefplanten, boeken en tijdschriften en andere leuke hebbedingetjes. Verder is er voor de kinderen die dag gelegenheid om vogel- en insectenhuisjes te beschilderen en te beplakken. U betaalt de kostprijs (enkele euro’s) en de rest wordt u aangeboden door de organisatie van de markt. Geld voor honing etc. gaat naar goede doelen. Voor de planten van St. Joris betaalt u weinig, maar iets meer dan de (al lage) inkoopprijs zodat we een klein reservepotje aan kunnen leggen voor de toekomst. De marktkraampjes huren we met geld van de vereniging.

De horeca zorgt voor gebak, broodjes en soep, dus zorg dat u er bij bent.

Mocht u nog stekken hebben? Breng ze die dag mee of zet ze van tevoren op tuin 52 (waar ook potjes liggen om ze in te doen).

Overigens is er diezelfde dag een Groenmarkt bij Museum Rijswijk. Zeer de moeite waard om ook daar even rond te neuzen.

Veel activiteit in het Wilhelminapark

De Natuurtuin in het Wilhelminapark is zeer de moeite waard om eens te bezoeken. Allereerst om de mooie tuin waar de 31 vrijwilligers verschillende landschapjes creëren en het heerlijk wandelen is. Onlangs zijn er diverse bloemrijke mengsels uitgezaaid op de verschillende akkers die hopelijk een weelde zijn voor insecten, vogels en het oog. Als u er bent, bezoek dan ook de bijenkorven van imker Hung Nguyen. Hij heeft er een mooi geheel van gemaakt en geeft – als hij aanwezig is –  graag uitleg over de verschillende soorten bijen. In augustus komt hij op De Schoffel ook een lezing geven. Daar kijken we nu al naar uit.

De blokhut in de Natuurtuin wordt vernieuwd om nog meer plaats te bieden aan educatie. Nu al worden diverse schoolklassen ontvangen en zijn er regelmatig bijeenkomsten gepland. Maar daarvoor werd de oude blokhut te klein en was eerlijk gezegd ook in té slechte staat.

Tijdens open dagen worden er begeleide wandelingen aangeboden. Uiteraard wordt er dan ook honing verkocht, waarvan de opbrengst is bestemd voor goede doelen.

Hallo, ik ben een WESP

door Paula Kok

De meeste mensen zijn bang voor mij, sommigen haten mij zelfs, maar jullie snappen er niks van! Ik ben zo ontzettend nuttig. En als je me eenmaal kent, dan val ik ook best wel mee. Dit klinkt misschien vreemd, maar ik leg het graag even aan je uit. 

Ik heb gewoon een heel zwaar leven. Ik moet heel hard werken om de jonkies te voeren. Ik heb niks tegen vegans, maar wij zijn vleeseters. Dus dat betekent jagen en doden en m’n prooi weer mee naar huis zeulen. Dat is hartstikke veel werk! En zwaar ook…

Maar laat ik bij het begin beginnen. 
Zodra het warmer wordt dan 15°C., worden de koninginnen wakker uit hun winterslaap en gaan op zoek naar een mooi plekje voor een nest. Ieder voor zich natuurlijk, want we houden niet van vreemdelingen. In het begin is het dus alleen de koningin die bouwt en jaagt en eitjes legt. Alles moet ze alleen doen. 
Maar dan komen de eerste eitjes uit en worden wij geboren. Wij zijn de werksters. Wij nemen veel van de taken van de koningin over, zodat zij zich kan concentreren op waar zij goed in is: eitjes leggen! Ze komt ons nest dan niet meer uit. 

De werksters 
Wij bouwen de cellen en slepen het voer aan. De babys eten wat wij brengen en poepen dan een soort zoetigheid uit… en dat is lekker! Zo ontzettend lekker dat ik er een moord voor zou doen! En dat is dus ook precies waar het misgaat. Want heel de zomer voeren ze me die zoete poep en ik raak daar verslaafd aan. Ik ga steeds beter mijn best doen, probeer steeds sneller terug te komen om toch maar meer en meer en meer van die zoete poep te krijgen. En dan komen we in augustus. De laatste eitjes zijn uitgekomen. De laatste jonkies zijn gevoerd. Iedereen is uitgevlogen en niemand heeft meer zoete poep voor mij!

Afkicken 
Ben je een roker (geweest)? Dan begrijp je mij zeker! Dat verlangen naar die ene peuk en dan het bord “rookvrije zone” zien hangen… dat dus… dat heb ik ook! Dan word ik zo chagrijnig en boos! Ik wil mijn zoete poep! Iedereen aan de kant! IK WIL MIJN ZOETE POEP! 

Maar die is er niet meer. Nergens meer. Eigenlijk is het raar, ik heb het helemaal niet nodig. Ik ben immers een vleeseter. Het is waarschijnlijk zelfs ongezond voor me. Maar goed, ik ga aan het einde van het seizoen toch dood. Het is echt alleen maar omdat ik het lekker vind. Omdat ik er verslaafd aan ben. Ik moet gedwongen afkicken.

Wespenbrein
En dan komen jullie om de hoek. Tot augustus had ik amper oog voor jullie maar nu, nu zie ik jullie! Nu ruik ik jullie! Met die lekkere parfummetjes en geurende wasverzachters. Want ergens in mijn ieniemienie wespenbrein lijkt dat dan zo op die zoete poep hè! Dan zou ik jullie wel op willen eten! Na de eerste hap weet ik al dat ‘t mis is natuurlijk, want dan proef ik jullie ook wel. Lijkt in de verste verte niet op zoete poep. 
Weet je wat wel op zoete poep lijkt? Jullie suiker! En dan het liefst nog ergens doorheen zoals limonade of ijsjes. Als jullie dat eten, dan ben ik zo blij! Dan duik ik er met al mijn pootjes in en begin te drinken en drinken en drinken…. maar ik ondek dan al snel dat ik er helemaal niet meer uit kan klimmen! Oh nee! 
En jullie zijn nog gemeen ook. Jullie doen van alles om ons te plagen! Jullie gaan gillen en rennen en wild om jullie heen staan slaan. En dan boos op mij worden, hè, als ik in blinde paniek m’n angel in je steek.

Medelijden 
In plaats van zo bang te zijn en zo gemeen te doen, heb medelijden met ons en deel een beetje met mij. 1 druppel limo op tafel en ik ben weer ff zo gelukkig en tevreden. 1 hapje ijs voor jou, daar kunnen wij met z’n zessen van eten. Wat zeg ik? Misschien wel met tien ook. Blijf gewoon rustig en deel, dan heb ik ook geen reden meer om zo lelijk tegen jou te doen, toch?

Tips en trucs 
Als je gaat bbq-en, zet dan een ventilator op je vlees gericht. Ik ben een vleeseter, ik moet het thuisbrengen voor de baby’s, maar met ventilators erop wordt het lastiger vliegen voor me. Kans bestaat dat ik mijn heil ergens anders zal zoeken. Helemaal als je ergens anders in je tuin een stukje vlees legt dat wél makkelijk weg te pakken is voor ons. Je zou eens goed moeten kijken hoe we dat doen. We zijn zo sterk en handig. Daar ben ik best trots op!
Wat ik nog veel vervelender vind, is als mijn vleugels nat worden. Dus net doen alsof t gaat regenen middels een plantenspuit oid en ik ga mijn geluk meestal gauw elders zoeken.  

Kijk wel uit met mij en honden, want zij happen naar mij en ik zal ze echt als laatste daad nog één keer proberen te steken. Als die goed gemikt is, kan dat het einde van de hond betekenen. ‘t Zou zeker niet de eerste zijn. 

Plaats in het voorjaar bruine proppen papier tussen je heg of in je boom of waar je ook bang bent dat wij een nest zullen maken. Wij zijn territoriaal ingesteld. Niet alleen zullen we denken dat dat een nest van een andere groep is, we zullen ons nest er niet vlak naast maken. Maar we komen wel langsvliegen natuurlijk. Want bang zijn we zeker niet. Maar als het flink geregend heeft moet de prop misschien wel vervangen worden. Blijven opletten hoor.

Kruidnagels in schijfjes citroen gestoken op een schoteltje, dat vinden we vies dus blijven we uit de buurt. Net als (wier)rook trouwens. Mocht er nog iemand een excuus zoeken om niet te hoeven stoppen, hier ben ik!

Ben je gestoken? Wist je dat…

Mocht het nou toch misgaan en je wordt toch gestoken, ga dan NIET panikeren en/of uitzuigen maar pak een paracetamol. Maak hem nat en plak hem OP de plek waar je gestoken bent. Doordat hij nat is, blijft hij plakken. En de werkzame stof van de paracetamol neutraliseert het gif waardoor het alles mee zal vallen! (Een papje maken mag en werkt ook net zo goed!)

Mentaliteit 
Met alle goede dingen die we doen, zijn we een beetje arrogant geworden. 
We zijn dapper en slim en voor niemand bang. Het allerliefst eten we muggen! Maar we kunnen ook een grote bromvlieg zo uit de lucht vangen. We bijten zijn vleugels af en tja, dan is het gewoon vlees hè. We eten ook rupsen en zelfs sprinkhanen. Ik werk niet alleen hard voor mijn koningin, maar dus ook voor jou! Wist je al dat wij ook voor bestuiving zorgen? Wij zijn namelijk ook een soort bijen. Al zijn we trouwens officieel familie van die andere harde werkers in de natuur, de mieren. Jullie mensen zijn onze grootste vijand. Anders eindigen we vaak als vogelvoer. Die enorme roofvogel de wespendief, is er zelfs naar vernoemd. Maar ook andere vogels lusten ons graag hoor. We zijn echt niet alleen maar vervelend! We hebben gewoon karakter! 
Zullen wij het nog eens opnieuw proberen samen?

Kijk ook op: www.floraenfauna.com

Was getekend: Jouw stoere macho,

De wesp.     

Mee met een tuinronde

Wat doen ze nu eigenlijk tijdens de tuinrondes? Keurig staan de momenten aangegeven op de website waarop de tuincommissie haar ronde doet. Ik ging in april een keer mee met Jolande, Rita en Mary.

We startten 10 uur precies bij Jolande’s huisje en krijgen uitleg over bijen, slootkanten en de planning van sloten en parkeergelegenheid. Dat is het voordeel als er iemand vanuit het bestuur óók de tuinrondes doet. Onderweg wordt af en toe een overhangende tak gesnoeid. Handig, zo’n snoeischaar in je jas! Problemen als bramen die overal doorheen komen worden besproken, maar ook de grote hoeveelheid aan berenklauwen op diverse plekken. Deze planten moeten we echt met wortel en al uitroeien, omdat mens en dier flink ziek kunnen worden van het aanraken van deze plant. Overigens: terug in onze tuin vond ik zomaar twee exemplaren die dankzij een vogelpoepje juist dáár een plek hadden gevonden!

Veel tuinen zien er goed uit. Hier en daar zie je dat de eigenaar (even) geen tijd had om alles op orde te houden. In sommige gevallen heeft iemand aan anderen gevraagd om zijn of haar tuin te onderhouden. Dat mag, als maar duidelijk is dat uiteindelijk alleen de eigenaar verantwoordelijk is.

We merken ook dat heel veel Schoffelaars de tuincommissie vriendelijk begroeten. Hier en daar wordt een tip uitgewisseld of wordt besproken wanneer een tuin (of huisje) in orde zal zijn zoals afgesproken is in onze regels. Nergens een vijandige blik of lelijk woord.

Na anderhalf uur eindigen we bij het toegangsbruggetje. Echt een aanrader om eens mee te lopen.

Ralf Ambrosius

Hek open

In onze huisregels hebben we opgenomen dat het toegangshek van De Schoffel in de zomer open is van 9.00 uur in de ochtend tot 21.00 uur ’s avonds. Tijdens de coronatijd was het hek gesloten. Het bestuur heeft nu aan de leden laten weten dat het hek van 9.00 tot 18.00 uur open is. De gemeente – eigenlijk nu eigenaar van het hek en de toegangsweg – heeft geen enkel bezwaar.

Tenzij er te weinig auto’s op het parkeerterrein staan, kan het hek dus open blijven. Voor mensen die aan de Delftkant een tuin hebben, is dit een hele verademing. Want hoe vaak je ook bezoekers binnen wilt laten, vóórdat je bij het hek bent is er al weer iemand uitgegaan of binnengekomen die je bezoekers binnen kan laten. En wat is het heerlijk dat familie of kennissen ‘zomaar’ even aan kunnen wippen. Wat was dat toch lastig in de tijd die achter ons ligt. Zorg dat u zich houdt aan de regels en laten we samen alert zijn als we mensen op het terrein zien die liever niet gezien worden. Even aanspreken neemt heel veel wantrouwen weg en lost al snel een mogelijk probleem op!

Muntje gevonden

Tijdens het spitten in mijn tuin (nr. 52) vond ik onderstaand muntje. Geen idee uit welke tijd en of het überhaupt een waarde heeft. Maar ik ben er blij mee en koester wat de tuin mij allemaal te bieden heeft naast bloemen, groenten, fruit en relaxatie.

Theo Bril

Zoek mee naar het bijzondere in Landschapspark Pasgeld

Veel Rijswijkers zullen het zich niet bewust zijn, maar Rijswijk heeft een heel bijzonder stukje natuur: Landschapspark Pasgeld. De twee enige andere vergelijkbare plekken in Nederland zijn het Savelsbos en de Bemelerberg in Zuid-Limburg. En wat wil het verhaal? In alle parken is sprake van een biotoop waar de prachtige en zeldzame gemaskerde eikelmuis voorkomt.

De eikelmuis (Eliomys quercinus) behoort tot de slaapmuizen en wordt soms fruitdiefje of tuinslaapmuis genoemd.

Samen met de hazelmuis zijn het de enige twee soorten slaapmuizen die in Nederland voorkomen. Het opvallendste kenmerk van de eikelmuis is de tekening op het gezicht; het masker.

De eikelmuis

Eikelmuizen hebben een verborgen leefwijze en worden zeer zelden gezien. Ze leven vooral ‘s nachts en houden zich meestal schuil in dicht struikgewas. Soms wordt de eikelmuis in de wintertijd gezien in schuurtjes of houtstapels. Dáár houdt hij graag zijn winterslaap.

Eigenlijk is de eikelmuis geen muis. Het is een verwant van de eekhoorn. De sierlijke pluimstaart die driekleurig is: zwart, bruin en wit en die ze gebruiken om balans te houden, verraadt dit al een beetje. Het feit dat eikelmuizen soepel in struiken en bomen kunnen klauteren, maakt de verwantschap met eekhoorns nog duidelijker. Ze hebben een kenmerkend zwart masker dat begint vanaf de neus en doorloopt tot de oren. Ze hebben een warmbruine tot grijze rug, hun buik is wit tot crèmekleurig.

Tot Ons Genoegen

Weet u nog dat aan de overkant van het spoor Tot Ons Genoegen haar volkstuinen had? Mooi gelegen tegen het Wilhelminapark aan; nu zijn ze te vinden tegenover begraafplaats Eikelenburg.

In 2017 werden er op het volkstuincomplex in totaal 27 dieren gevonden die vermoedelijk uit België of Frankrijk waren meegelift. Omdat het volkstuinencomplex plaats moest maken voor woningbouw van de nieuwe wijk Parkrijk en het met de eikelmuis in Limburg slecht ging, werd besloten met de Rijswijkse dieren te gaan fokken om deze uiteindelijk in het wild in op de Bemelerberg in Zuid-Limburg te kunnen uitzetten. Geen goede keus, want de populatie in Rijswijk was levensvatbaar en die in Limburg nam na uitzetting alleen maar af. Achteraf gezien was het wellicht beter geweest om de populatie in Rijswijk in stand te houden en hooguit met een paar dieren te gaan fokken om de populatie in Limburg te versterken.

De Schoffel

Natuurlijk Delfland (https://delfland.knnv.nl) heeft er op aangedrongen om de aanwezige natuurwaarden op en rond De Schoffel goed te onderzoeken onder andere op het voorkomen van de eikelmuis. De gemeente heeft Bureau VanderHelm die opdracht gegeven. Dat onderzoek loopt nog. Ook de andere volkstuincomplexen Lommerrijck in het Elsenburgerbos en Op Volle Grond aan de Lange Kleiweg 140 zijn mogelijk plekken waar de eikelmuis rondscharrelt.
Zoek daarom de eikelmuis in Landschapspark Pasgeld! Het dier is streng beschermd op grond van de Wet natuurbescherming art. 3.10 en de Conventie van Bern (1982): appendix III. Veel mensen kennen de soort niet. Daarom heeft de Zoogdiervereniging 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Eikelmuis. Zo komt er meer bekendheid voor deze mooie soort en kan onderzoek gedaan worden om hem te beschermen.

Helpt u ons mee om te kijken of er nog eikelmuizen voorkomen in Rijswijk? Als u een volkstuinder bent op De Schoffel, wilt u ons dan melden als u nu dit voorjaar of al eerder een eikelmuis heeft gezien? Foto’s zijn natuurlijk nog veel beter. Kijkt u eens in de avondschemering of u een eekhoornachtig diertje in het struweel ziet. De eikelmuis komt niet alleen voor op de volkstuinen. Ook in het gebied er omheen in het Wilhelminapark, Elsenburgerbos of de TNO-locatie kunnen ze voorkomen. Elke Rijswijker en iedereen die fietst of wandelt in het Landschapspark Pasgeld kan een eikelmuis tegenkomen. Mail dat dan liefst direct naar medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com

(bewerkt artikel van Huub van ’t Hart, Secretaris Natuurbescherming Natuurlijk delfland)

Tentoonstelling Museum Rijswijk

Hung Nguyen zond ons een mailtje om aandacht te vragen voor de tentoonstelling van Madelon Hooykaas: TO BE OR NOT TO BEE.

Een grappige woordspeling. Hung omschrijft Madelon naast kunstenares en documentairemaakster als een echte pionier van de videokunst. In het voorjaar van 2020, vlak voordat de pandemie wereldwijd uitbrak, hebben zij samen een reis gemaakt naar het Centraal Hoogland en de stad Hue in Vietnam. Het resultaat hiervan was de documentaire ‘Dharma Nectar’ die uitgezonden is door de boeddhistische omroep.  https://bodhitv.nl/documentaire-bijen-boeddhisme/

De tentoonstelling start zondag 8 mei vanaf 13.30 met een lezing en muziek in het auditorium van Museum Rijswijk. (gratis met museumkaart)
aanmelden: educatie@museumrijswijk.nl

Daarnaast is er op zondag 22 mei van 13.30 uur tot 15.00 uur een bijeenkomst in de Natuurtuin in het Wilhelminapark.

Bezoekers worden bij de blokhut welkom geheten door voorzitter John Beentjes van de stichting Natuurtuin.

Hij zal over de nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden in de tuin vertellen. Daarna krijgen de bezoekers een rondleiding door de Natuurtuin onder begeleiding van Elly Herbschleb, een IVN-natuurgids. Tenslotte neemt imker Hung Nguyen de bezoekers mee naar de bijenstand. Hij zal vertellen over het natuurlijk bijenhouden en het verband tussen boeddhisme en ecologie. Ook hier graag aanmelden bij educatie@museumrijswijk.nl