Kavelflits juli 2021

Kavel Flits juli 2021

Verbouwing bij de buren

De zomer laat nog op zich wachten, maar de natuur gaat gelukkig wel lekker door. Overal op de tuinen zie je mensen flink heggen aan het snoeien en struiken en gras in toom houden. Gelukkig maar. Bij de buren zie je een flinke activiteit om het terrein om te bouwen tot een hockeylocatie met vier velden, een mooie fietsbaan en heuvelachtige crossterreinen. In de toekomst moet ook het groen daar weer een plek krijgen. Nu lijkt het soms een oorlogsgebied, maar er is toch wel wekelijks vooruitgang te zien. Er wordt ook een wateropslag gerealiseerd en éven leek het of de oude schaatsbaan naast De Schoffel nieuw leven ingeblazen werd. Maar het was slechts het afgraven voor de lagen die onder een hockeyveld aangebracht worden zodat het speelveld in het water kan worden gelegd. Mooi was het wel!

Viaduct al bijna open

Nog enkele weken en dan gaat het viaduct open die de Prinses Beatrixlaan en de Lange Kleiweg aan elkaar verbinden. Het wordt dan gemakkelijker om via de zuidkant Delft en RijswijkBuiten (Groenrijk ’t Haantje) te bereiken. Zoals we al eerder schreven zal de opening voor extra (spits)verkeer gaan zorgen. Let goed op bij het oversteken, want autorijders denken soms dat het een racebaan is en er 70 of meer gereden mag worden!
Misschien is het goed als de sportverenigingen samen met het bestuur van De Schoffel aan de gemeente vragen het fietspad aan onze kant te verbreden zodat er tweezijdig verkeer mogelijk is. Scheelt twee keer oversteken als je richting Rijswijk moet.

Wateroverlast Clematispad

Een groepje leden heeft aan het bestuur gevraagd om het Clematispad te verhogen en iets te doen aan de bij stortbuien steeds onderlopende paden en tuinen aldaar. In een eerste reactie gaf het bestuur aan dit te bespreken met gemeente, ont-wikkelaars Pasgeld West en het Hoogheemraad-schap van Delfland.
Blijft staan dat een deel van De Schoffel wel erg laag ligt en de angst dat de bouw van de wijk Pasgeld-West alleen maar meer grondwater oplevert lijkt gerechtvaardigd.

De verwildering

De tuinen tussen het Oosteinde en Asterpad worden per 1 november opgeleverd. Veel tuinen zijn al verlaten, maar tussendoor vind je nog tuinen die in gebruik zijn. Op huurbasis zitten deze voormalige eigenaren of nieuwe huurders er die daarvoor 20 euro per maand betalen. In dat bedrag zit het gebruik van voorzieningen op De Schoffel, maar ook werkbeurten en onderhoud. Van dit laatste is echter weinig sprake op en rond de paden! Veel verlaten tuinen worden gebruikt als stortplaats of vindplaats van aarde en planten.
De huurders mogen tot eind oktober hun tuinen leeghalen en/of huisjes/kassen aan anderen overdoen, Het is natuurlijk niet de bedoeling dat anderen de verhuurde tuinen betreden dan wel leegroven.

Ook een punt van aandacht is de kap van bomen. Hoewel ook de gemeente veel bomen zal kappen om de grond bouwrijp te maken, heeft zij per boom de verplichting een nieuwe boom te plaatsen.
Door nu al te kappen vervalt die plicht voor de gemeente. Een punt van zorg omdat we daarmee de vogels en andere dieren tekort doen. Er is al zo weinig groen en een boom gaat mensenlevens mee. Laten we daar zuinig op zijn.

Hoe is het voor de huurders nu het einde in zicht komt?
Anna van de Goorbergh zegt zich vaak eenzaam te voelen ten opzichte van de overige tuingenoten. Ze merkt dat ze sinds ze van verenigingslid naar huurder is gegaan, nauwelijks meer contact heeft. ‘Ze laten ons een beetje vallen,’ zegt ze. ‘Het is net of je er niet meer bij hoort’. Haar man Aad vult aan: ‘De goede harmonie met de Vereniging is weg, niemand praat meer echt met je. Ik doe nog steeds inkopen voor de werkbeurten. Alles om ons heen wordt weggehaald en gesloopt. Het lijkt wel een getto! Een naar idee dat de tuin waar we zo lang met zoveel plezier verbleven, straks gesloopt wordt. We zijn beiden 87 jaar en zullen het hier hoe dan ook vreselijk missen’.

Hoor wie klopt daar . .

Op tuin 22 hoort u misschien af en toe mensen stenen kloppen. Dat kloppen klopt. Er wordt namelijk aan steenhouwen oftewel beeldhouwen gedaan. Margriet van der Werf is bedreven in de kunst van het vormen van stenen en deelt haar kennis graag met belangstellenden. Ze geeft beeldhouwworkshops, waarbij de eerste twee lessen gratis zijn om kennis te maken met het bewerken van steen. Wilt u hierover iets meer weten, spreek haar gerust aan.

Coronamaatregelen op de paden afgeschaft

Het bestuur heeft besloten dat de coronamaatregelen op de paden afgeschaft kan worden. Het is fijn dat er landelijk – en dus nu ook op De Schoffel – versoepeling is. De vraag is nu wel of het hek weer open kan gedurende de dag. Voor leden die aan de Delftkant zitten is het altijd een hele trip om gasten binnen te laten, iets wat in de zomertijd vaak gebeurt. Tegen de tijd dat je op de parkeerplaats bent aangekomen, is er vaak al iemand anders die het hek voor de gasten heeft geopend. Maar daar kun je niet op rekenen natuurlijk. De andere tuinverenigingen in Rijswijk hebben de verplichting hun hek voor bezoekers op daguren open te zetten. De Schoffel kan zich nu nog beroepen op het zijn van een besloten vereniging, maar in de afspraken met de gemeente is al overeengekomen dat het park in de toekomst toegankelijk is voor wandelaars. Dus de oude openingsuren toch maar weer gebruiken (van 08.00 tot 21.00 uur)? Voor velen zou het heel veel tijd en stappen schelen.

Geef wat nog goed is aan deze vrijwilligers.

Bij Welzijn Rijswijk is in het kader van ‘Voor Mekaar’ een groepje vrijwilligers actief dat de tuinen onderhoudt bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. Vaak gaat het om mensen die door hun leeftijd of gezondheidsproblemen geen kracht meer hebben het zelf te doen. Vaak gaat het ook om overleden partners die het altijd deden en de over-blijvende partner achterlaten zonder dat deze verstand heeft van planten en onderhoud.
Uitgangspunt is dat het om mensen gaan die een echte tuinman niet kunnen betalen en dus ook vaak weinig geld hebben om materiaal te kopen.
De vrijwilligers nemen zelf klein tuingereedschap mee, maar vaak missen ze harken, schoffels, spades en bezems om de tuin goed aan te pakken. Hebt u nog iets over of stopt u met de tuin? Geef dan wat nog goed is aan deze vrijwilligers. Op tuin 117 kunt u een en ander neerzetten. Het materiaal gaat dan naar mensen die u daar echt heel dankbaar voor zijn.

Reuzenberenklauw

Er zijn weer diverse acties geweest om de Reuzenberenklauw aan te pakken. KNNV Natuurlijk Delfland heeft in mei nog twee keer een poging gedaan om samen met vrijwilligers het probleem – dat de zaden van deze plant zich over een groot gebied verspreiden en zeer sterk zijn – aan te pakken. Tien jaar niet ontkiemen is geen probleem voor ze, daarna schieten ze gewoon wortel. Ook de plant zelf laat zich niet gemakkelijk uitsteken en verwijderen, ze woekert graag en veel voort. Belangrijk om samen hier iets aan te doen. Hou de website van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in de gaten voor meer acties.

Vogelbescherming

De vogelbescherming bemoeit zich actief met het verbeteren van omstandigheden voor vogels. Ook op De Schoffel is daarover al eens een workshop gegeven. In RijswijkBuiten, maar ook in de toekomstige wijk Pasgeld West praat de vogelbescherming graag mee over nestvoorzieningen, maar ook over groenvoorzieningen zodat vogels voldoende voer vinden. De Schoffel zal beslist een grote taak in deze krijgen als groengebied tussen het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos.

Ons park is omgeven door sloten, dit zal ook in de toekomst zo zijn. In de sloten vinden we veel leven, maar ook de rivierkreeft en de rat. Meerdere tuineigenaren zien de laatste griezel regelmatig lopen. Bij mij in de tuin keek zo’n beest me brutaal aan toen ik de compastbak opende alsof hij wilde zeggen: opgerot, ik woon hier. Ook Jolande Sluiter werd geconfronteerd met een mooi exemplaar. Zij zag overigens ook een marter of hermelijn die een muisje had gevangen. Tsja de voedselcirkel… Ook op De Schoffel.
Bestrijding zullen we als vereniging zelf ter hand moeten nemen. Minder afval neergooien en zorgen dat ze niet bij onze etensresten (denk aan de afvalcontainers) kunnen komen, zal al schelen. Maar ook in de natuur vinden de knagers veel voedsel. De gemeente Rijswijk heeft op haar site:  nog het een en ander staan over de bruine rat.

Mansbloed
Puntwederik
Vingerhoedskruid

Wilt u uw kind met bijen kennis laten maken (ze zijn echt niet eng!), kijk dan eens op de website www.bijenhouders.nl. Ook veel informatie over open dagen, studiemogelijkheden en lesmateriaal voor een spreekbeurt

Adderwortel (Persicaria bistorta). Blad kan men eten als spinazie of verwerken in de soep.